Zápis z Rady rodičů 2.4.2019

Mockrát děkujeme všem rodičům, kteří se Rady zúčastnili a zde je zápis:

Jednání Rady rodičů při ZŠ Družstevní 305

Datum. 2. 4. 2019

 • Sběrové ráno — 3. 4. od 7.00 — 9.00 výtěžek na účet SRPDŠ.
 • Lidový běh — účast školy, sobota
  13. 4. pí Kutálková, Vacková, Křivková
 • Přijímací zkoušky SŠ 12.4, druhé kolo 15. 4., víceletá gymnázia 16. 4.
 • Přijímací zkoušky do PC třídy 24. 4. , naši žáci dopoledne od 10.00 dle rozpisu, ostatní 14.00  Třídní učitelé připravují ŠvP a výlety na konci roku, bližší informace u třídních učitelů snaha platit převodem, od 500,- určitě.
 • Pozor na posílání peněz na školní účty — program George nejčastěji posílá peníze na poslední odeslaný účet. Peníze musíme vracet, jinak porušujeme rozpočtovou kázeň. Nemůžeme si je převádět v rámci školních účtů.
 • Zápis do 1. tříd — 3. + 4.4. od 13.00 — 18.00 na pavilonu G, do Montessori tříd na pavilonu.
 • Pro školní rok 2019/20 otvíráme 2 klasické první třídy a 1 Montessori — jsme na kapacitě školy.
 • Loučení se školním rokem —č e 25. 6. od 16. — 21.00 na školním hřišti (program bude upřesněn)
 • Nové prostory pro Montessori — ZŠ Dubina. — od 1. 9. 2020, zastupitelstvo odsouhlasilo finance , dělá se projekt.
 • Plánované opravy ve škole – rekonstrukce školního hřiště, nevíme kdy — snad letos  Ředitelské volno v květnu nebude, máme vyčerpáno.
 • Focení tříd 3.5. a 13. 5.
 • Ukliďme Česko — 5. 4. 2019 naše škola 2. stupeň spolu s Gymnáziem Mozartova
 • Den Země — 21. 4., indivividuální program jednotlivých tříd.

V Pardubicích, 2. 4. 2019    

A ještě komentáře naší maminky:

 • Nové prostory pro Montessori – kapacita školy je naplněna, letos bude nastupovat 60 dětí do klasiky a 15 do Montessori. Šestá třída Montessori se otvírá jen letos a pokud od 1.9. 2020 nebude přemístěna, tak výuka na druhém stupni pokračovat nebude.
 • Diskutovalo se nad způsobem přihlašováním šesťáků na druhý jazyk. (v nabídce je němčina, ruština, francouzština a španělština. Přihlašování probíhá stejným stylem jako na školní kroužky) Všechny pokusy rodičů o změnu byly zamítnuty.
 • Stravování, jeden rodič za celou svou třídu zdělil, že dětem nechutná a žádal o změnu při objednávání obědu. Předně, aby byl jídelníček vždy alespoň 2 týdny dopředu, aby jídlo mělo srozumitelnější názvy (popřípadě foto) a aby se nevařili dětem houby. Paní ředitelka, mu dala za pravdu a vše si zapsala. Těším se na pozitivní změnu.