Vysvědčení

Vážení rodiče, prosíme o shovívavost při čtení vysvědčení. Vysvědčení se tisknou přímo z programu Bakaláři a nějakou záhadou se vytvoří mezery tam, kde nemají být a jinde, zcela náhodně, mizí. Někdy se stane, že se dokonce nevytisknou některé znaky nebo naopak se vytisknou znaky nesmyslné. Je to zcela náhodný jev, a proto nyní nejsme schopni tuto závadu odladit. Děkujeme za pochopení.

Vysvědčení podepsaly oficiální třídní učitelky jednotlivých ročníků.

Tým Montessori