Zpráva z rady rodičů ze dne 8.1.2019

Pan Hájek  připsal ke zprávě ještě tyto dvě poznámky:

Zápis do 1. tříd: budou se otevírat 2 klasické a 1 Montessori třída

6. ročník Montessori na ZŠ Polabiny 1 ve šk. roce 2019/20: pravděpodobně dojde k navýšení kapacity školy o 15 žáků (hygiena více nepovolí), což budou současní Montessori páťáci, kteří mají zájem v Montessori výuce pokračovat i na 2.stupni. Ale není to zatím schváleno, čeká se na schválení od orgánů města. Zajištění vyučujících je záležitostí týmu Montessori. Navýšení bude pouze na 1 rok, než se zrekonstruuje budova na Dubině. V případě, že by se rekonstrukce včas nestihla, žáci přejdou do 7.ročníku klasických tříd – další ročníky 2. stupně ZŠ Montessori na ZŠ Polabiny otevírány nebudou.

Zápis z rady rodičů:

Výsledky ve sběru starého papíru za rok 2018necelých 45 tun, na SRPDŠ 40 tun Poděkování všem, kteří do školy vozí stapapír a PET lahve. Sběrové ráno zítra od 7.00. Papír je možno vozit již dnes do přistaveného kontejneru do 19.00 Známky za 1. pololetí se uzavírají 23.1.(středa) den před pedagogickou radou Vysvědčení ve čtvrtek 31.1.pouze výpisy, nebudou se vracet, v pátek 1.2. pololetní prázdniny, navazují jarní prázdniny 4. 8. 1. 2019 Velikonoční prázdniny 18.4. (19.4. státní svátek) Zápis do prvních tříd 3. 4.4.2019 od 13.00 do 18.00 hodin, plakáty budou včas vyvěšeny

Žádost o odklad povinné školní docházky na školní rok 2019/20 nejpozději 4. 4. 2019tj.

poslední den zápisu. Veškerou dokumentaci potřebnou k udělení odkladu na naší škole dodat

vedení školy do konce května 2019. Zápisové lístky vycházející žáci i ti, co se dostanou na gymnázium z 5. roč. obdrží proti podpisu u třídních učitelů (9. + 8. ročníky dnes, 5. ročníky po oznámení o přijetí) Informativní schůzka pro rodiče vycházejících žáků dnes obejde Křivková 9. ročníky Přijímací řízení na první 12. 4.+ 15.4., přijímačky na víceletá gymnázia 16. 4.(17.4.) Rozšířená výuka informatiky a výpočetní techniky v 6. roč. přijímací řízení ve středu 24. 4. 2019. Pro naše žáky během dopoledne, pro cizí od 14.00 h. Informativní schůzka 2. 4. 2019

od 19.00 ve školní jídelně.

  • Dny otevřených dveří 23. 24. 1. 2019 v 9.00 a 10.00 hodin nebo dle domluvy
  • Večírek SRPDŠ 25. 1. (vstupenky u Vršanské)

Sběr použitého oleje

Informace o kolaudaci stavby

  1. 6. ročník Montessori třídy

Kolem květnových státních svátků žádné mimořádné volno nebude.

V Pardubicích, 4. 1. 2018

Mgr. Jana Lokvencová, ŘŠ