Poděkování

Velice děkujeme paní Markétě Vorlíčkové, která po dobu rekonstrukce Montessori tříd poskytla našim nejmenším své prostory k výuce angličtiny.