Poděkování

Velmi děkujeme rodičům, kteří nám přišli pomoci se stěhováním a pokládáním koberce. Děkujeme :-) Tým Montessori