Návštěva tanečního vystoupení, třída s Luckou

V pátek 12.10. půjdeme do KD Hronovická na vystoupení Děti světa tančí pro mír. Ranní příchod do školy beze změny, návrat asi 12.15. Tedy prvňáčci později než končí běžně. S sebou: pardubickou kartu nebo 1 jízdenku. Vstupné 50 Kč půjde z třídního fondu. Lucka Mrázková