Kroužek němčiny letos nově i pro začátečníky :-)

Vážení rodiče,

od září otvíráme kroužek němčiny pro začátečníky určený pro žáky 2. až 4. třídy.

Výuka probíhá převážně audioorálně s cílem naučit děti běžná spojení – v prvním roce jsou to seznámení, informace o žákovi a jeho rodině, představení se, barvy, popis okolního světa, základní pojmy. Na konci každé hodiny děti obdrží pracovní list s probranou látkou. Vše je směřováno tak, aby se probrané pojmy děti naučily, zapamatovaly si je a procvičily na místě.

Kroužek na naší škole vede již několik let Mgr. Irena Bártová.

Výuka bude probíhat vždy ve středu v době 12.50 – 14.00, zájemci budou přednostně uvolněni na oběd.

Cena výukového bloku (70 min.) 390,- Kč bude rozpočítána mezi konečný počet zájemců. Předpokládaný počet účastníků ve skupině je 4 – 10 dětí.

Hodiny zrušené z důvodu akce školy odpadají, hodiny zrušené ze strany lektorky budou nahrazeny nebo bude vrácena platba. Z plateb jsou vyňaty školní prázdniny a dny se školními akcemi předem naplánovanými pro stávající školní rok.

Uzávěrka přihlášek je 05.09.2018, děti budou zařazeny do kurzu podle pořadí přihlášení.

Přihlášky zasílejte přímo Mgr. Ireně Bártové: irenbartova@seznam.cz

Tým Montessori