Organizace konce školního roku

Vážení rodiče,
Od 2. 6. 2018 budou na naší škole zahájeny stavební práce na odborných učebnách. Z tohoto důvodu

bude školní rok zakončen ve středu 27. 6. rozdáním vysvědčení. Další 2 dny (28. + 29. 6.) bude
ředitelské volno.
Následující opatření:
1.
Vzhledem k tomu, že budeme končit ve středu, tedy uprostřed týdne, nabízíme družinovým
dětem i dětem, které družinu nenavštěvují, ale jsou z 1. stupně, možnost jejího využití do
17.00.
2.
Ve dnech 28. + 29. 6. nabízíme totéž družinovým i nedružinovým dětem, ale pouze od 7.00 –
15.00.
3.
Po všechny tyto dny budou mít děti možnost školního stravování.
4.
Prosím případné zájemce, aby se nahlásili u svých třídních učitelů do konce května.
5.
Termín závěrečné pedagogické rady se posouvá na 19. 6., kdy bude uzavřena klasifikace za 2.
pololetí.
6.
Další informace Vám budeme průběžně předávat.
V Pardubicích, 17. 5. 2018 Hezký den Lokvencová, ŘŠ