Zápis z rady rodičů 3.4.2018

Jednání Rady rodičů při ZŠ Družstevní

Datum: 3.4. 2018

Sběrové ráno – 4.4. od 7:00 – výtěžek na účet SRPDŠ

Lidový běh – účast školy, sobota 14.4. pí Kutálková

Přijímací zkoušky NŠ 12.4. druhé kolo 16.4., víceletá gymnázia 13.4.

Přijímací zkoušky do PC třídy 25.4., naši žáci dopoledne od 10:00 dle rozpisu, ostatní 14:00

Žáci 6. Ročníků se budou přihlašovat na 2. Cizí jazyk, (ruš., fr, něm, šp, aj cvičení – největší zájem o ruštinu)

Třídní učitelé připravují ŠvP a výlety na konci roku, bližší informace u třídních učitelů – snaha platit převodem, od 500,- určitě.

Testi Kalibro (3. Ročník) – proběhne, testování ČŠI 5. Ročník – proběhlo v březnu

Kontrola ČŠI sociální gramotnost 19.-20.2. – bez problémů

Zápis do 1. Tříd – 18. +19.4. od 13:00-18:00 na pavilonu G, pro Montessori na pavilonu C, vše bude označeno.

Pro školní rok 1018/19 otvíráme 3 klasické první třídy a 1 Montessori – jsme na kapacitě školy.

Loučení se školním rokem (týká se jen 9. Ročníků) čtvrtek 21.6. od 17-18:00 v aule VŠ (začátek bude upřesněn)

Nové prostory pro Montessori – ZŠ Dubina – od 1.9. 2019, zatím se jedná (10 tříd + zázemí)

Jestli samostatně nebo pod ZŠ Dubina, Současná změna systému ‚financování, se zatím zdá jako horší…)

Plánované opravy ve škole – nové odborné učebny, projekt ITI – léto 2018, není stavební firma, odloženo, na neví se kdy, nejdříve však v Kulce května => Končí se klasicky. Začátek v září pro první stupeň nezměněn tj. 3.9.

Řiditelské volno – 30.4. +7.5.

Focení tříd 26.4. +27.4. +9.5. – může být upřesněno

Zájezd do Osvětimi – žáci 9. Ročníků, 9.5.

Den země – 21.4., individuální program jednotlivých tříd

GDPR – od 25.5. – audit ve škole udělán, zavádíme bezpečnostní opatření.

Kateřina Nečilová