Třída s Luckou jde do kina

Ve čtvrtek 1.2. se sejdeme na 7.55 u šaten. Odcházíme pěšky do kina. S sebou: svačina, pití. Platí se z třídního fondu. Návrat dle rozvrhu.