Zápis z jednání rodičů 7.11.2017

Jednání Rady rodičů ZŠ Pardubice – Polabiny, Družstevní 305

Datum: 7. 11. 2017 zápis provedla paní Váňová

 • Škola má v letošním roce k dnešnímu dni 746 žáků (I. stupeň 449, II. stupeň 297). V jednání nové prostory pro třídy Montessori na ZŠ Rybitví.
 • Výroční zpráva školy za rok 2016/17 – k nahlédnutí na stránkách školy
 • Vstoupili jsme do projektu Výzva 22 – k inkluzi, žádost 2.2. 2017, odsouhlasení 28. 8. 2017, platnost 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019
 • Plánované akce:

■ Martin na bílém koni 10. 11. (děti ve ŠD přijdou v bílém oblečení)

■ Vánoční salón 2. 12. v 8.30 – 11.00 h.

■ Mikuláš 5. 12. v 16.30 h. a 18.00 h. (dle zájmu)

■ Ohňostroj, jarmark, zpívání koled 21. 12. v 17.00 h.

 • Večírek SRPDŠ 26. ledna 2018, U Kulaté báby, Jesničánky. Prosíme o dary do tomboly, žádáme rodiče , aby se zúčastnili – finanční podpora zakoupení sponzorské vstupenky – je bez místa). Vstupenky budeme prodávat na lednovém rodičáku.
 • Žádost o dotace z MO II – loučení se školním rokem, vánoční salóny a ohňostroj -11. 000,-
 • Informativní schůzka pro vycházející žáky bude pravděpodobně v lednu 2016. Nové informace na stránkách školy.
 • Na škole bude opět probíhat testování žáků, Scio – Národní testování s výstupy (9. ročníky), finanční spoluúčast rodičů za výstupní certifikát (60,- Kč), Testování v 3 a 5. ročnících – Kalibro na jaře. Testování ČŠI 9. ročníky – sociální gramotnost – 13. – 24. 11. 2017
 • Poděkování všem, kteří se účastní školních sběrových akcí (papír, kaštany, žaludy, PET lahve, víčka z PET lahví – charita, baterie
 • Elektronická žákovská knížka na 2. stupni – osvědčilo se, zavedeno i na 1. stupni
 • Vzkazy na elektronické ŽK – učitelé jednotlivých předmětů, vzkazy od třídních učitelů na Komens – nutno číst
 • Elektronická třídnice – začali jsme od 1. 9.2017
 • Posunutí termínu schůzek SRPDŠ v lednu a to na 4. 1. 2018 – změna termínu lyžařského výcviku 7. ročníků.
 • Volba zástupců do školské rady z řad rodičů – proběhne 4. 1. 2018 – nutno přijít volit
 • Zdraví do škol – zapojení do projektu. Hodina pohybu navíc – zatím pro děti ze ŠD.
 • Pokračuje školní mléko – pouze bílé, vše zdarma, ovoce do škol -1. – 9. ročníky
 • Karty ISIC pro žáky – letáčky na třídních schůzkách, 250,- Kč na 5 let
 • Na plenární schůzi odsouhlasen příspěvek SRPDŠ – 200,- za dítě.
 • Ze sběru – září má každý žák 50,- Kč na vstupy do konce roku 2017.
 • školní hřiště – nový projekt 10,5 milionů s DPH, ukončení projektu asi 2020 – 2021?
 • Mobily — jednáno s Radou žáků. Mobily budou sloužit o přestávkách ke komunikaci s rodiči v akutních situacích, v hodinách lze využívat jako kalkulačku, foťák – po dohodě s vyučujícím. Žáci nebudou používat mobilní telefony o přestávkách ke hraní her, ke komunikaci na sociálních sítích, …..apod.
 • Projekt odborných učeben — schváleno, realizace za provozu. Předpokládáno — 1. 4. — venkovní práce, které nenaruší výuku — stavba výtahu, 1. 6. — bourací práce, nutno zabezpečit provoz školy jinde, jinak. V jednání. Konec prací plánován na konec září 2018.
 • Právě probíhají stavební práce v areálu školy — výměna zámkové dlažby na školním nádvoří.

V Pardubicích, 7. 11. 2017                                                                         Mgr. Jana Lokvencová, ŘŠ

 

Zápis od paní Nečilové

Jednání rady rodičů
ZŠ Parduibce – Polabiny, Družstevní 305
Datum 7.11. 2017
 Škola má v letošním roce k dnešnímu dni 746 žáků (I. Stupeň 449, II. Stupeň 297)
v jednání nové prostory pro třídy Montessori na ZŠ Rybitví.
 Výroční zpráva školy za rok 2017/2017 – k nahlédnutí na stránkách školy
 Vstoupili jsme do projektů Výzva 22 – k inkluzi, žádost 2.2.2017, odsouhlasení 28.8.
2017, platnost 1.9. 2017 – 31.8. 2019
 Plánované akce:
 Martin na býlém koni 10.11. (děti ve ŠD přijdou v bílém oblečení)
 Vánoční salón 2.12. v 8:30-11:00
 Mikuláš 5.12. v 16:30 a 18:00 (dle zájmu)
 Ohňostroj, jarmark, zpívání koled 12.12. v 17:00
1. Večírek SRPDŠ 26.1. 2018, U kulaté báby, Jesničánky.
Prosíme o dary do tomboly, žádáme rodiče, aby se – finanční podpora zakoupením
sponzorské vstupenky (je bez místa). Vstupenky budeme prodávat na lednovém
rodičáku.
 Žádost o dotace z MOII – loučení se školním rokem, vánoční salon a ohňostroj –
11.000,-
 Informativní schůzka pro vycházející žáky bude pravděpodobmě v lednu 2016. Nové
informace na stránkách školy.
 Na škole bude opět probíhat testování žáků, Scio – Národní testování s výstupy (9.
Ročníky), finanční spoluúčast rodičů za certyfikát (60kč), Testování v 3 a 5. Kalibro na
jaře. Testování ČŠI 9. Ročníky – sociální gramotnost – 13.-24.11. 2017
 Poděkování všem, kteří se účastní školních sběrových akcí (papír, kaštany, žaludy, Pet
lahve, víčka z PET lahví – charita, baterie – projekt recyklo hraní aneb ukliďte si svět
http://www.recyklohrani.cz/cs/)
 Elektronická žákovská knížka na 2. Stupni – osvědčilo se, zavedeno i na 1. Stupni
 Vzkazy na elektronické ŽK – učitelé jednotlivých předmětů, TU – Komens – prosím
číst
 Elektronická třídnice – začali jsme od 1.9. 2017
 Posunutí termínu schůzek SRPDŠ v lednu na 4.1. 2018 – změna termínu lyžařského
výcviku 7. Ročníků.
 Volba zástupce do školské rady z řad rodičů – proběhne 4.1. 2018 (uplynulo 3.
Období do školské rady a je třeba zvolit znovu. Kandidují p. Cach a p. Čáslavková
 Zdraví do škol – zapojení do projektu. Hodina pohybu navíc – zatím pro děti ze ŠD
 Pokračuje školní mléko – pouze bílé, vše zdarma, ovoce do škol – 1.-9. Ročníky
 Karty ISIC pro žáky – letáčky na třídních schůzkách, 250,- Kč na 5 let

 Na plenární schůzi odsouhlasen příspěvek SRPDŠ – 200,- za dítě
 Ze sběru – září má každý žák 50,- Kč na vstupy do konce roku 2017.
 Školní hřiště – schváleno nový projekt 10,5 mil s DPH, ukončení projektu asi 2020-
2021.
 Evakuace 2017 – nejrychlejší čas 16 minut, poděkování všem rodičům za pochopení a
vstřícnost
 Mobily – jednáno s radou žáků. Mobily budou zapnuty v aktovkách, budou sloužit o
přestávkách ke komunikaci s rodiči v akutních situacích, v hodinách lze využívat jako
kalkulačku, foťák,… Žáci nebudou používat mobil o přestávkách ke hraní her, ke komunikaci
na sociálních sítích…..apod. Žákům by toto opatření vyhovovalo – za 1. Čtvrtletí roku
2017/2018 (zkušební provoz) nebyl problém. Odhlasováno, do školního řádu: zákaz používání
mobilů.
 Projekt odborných učeben – schváleno, realizace za provozu. Předpokládáno – 1.4. –
venkovní práce, které nenaruší výuku – stavba výtahu, 1.6. – bourací práce, nutno zabezpečit
provoz školy jinde/jinak. Je to v jednání. Konec prací plánován na konec září 2018. Bourací
práce budou probíhat na pavilonu F (malé učebny montessori) vše bude vystěhováno
v tělocvičně, nebude tedy od 1.6. v provozu ani tělocvična, je možné že škola skončí 26.6. 2018
a v září začne též později – v jednání) V tomto případě škola počítá se zajištěním družiny na
tyto dny pro malé děti. V jednání možné náhradní prostory v DDM Alfa. Učitelům doporučeno
naplánovat školy v přírodě a školní výlety na červen, právě z důvodu omezeného provozu.
Tato rekonstrukce bude probíhat na více Pardubických školách současně.

V pardubicích 7.11. 2017 MGr. Jana Lokvencová, ŘŠ