Čím už prošlo druhé trojročí

Tento školní rok jsme prošli Prvním velkým příběhem, který vypráví o počátku všeho a uvádí děti do základních fyzikálních zákonů neživé přírody (vše je složeno z částic, částice se neustále pohybují, když se ochladí, zmenší svůj objem, a tak vznikají tři skupenství, přeměnu skupenství a úvod do gravitace a magnetismu). Poté jsme podrobněji probrali vznik a vývoj Sluneční soustavy. Děti prošly klíčovými lekcemi na den a noc a střídání ročních období. Děti začaly pracovat i na knížce: Místo, kde žijeme a někteří i na Knížce svého života.

Z přírodovědy už prošly jednotkami a úvodem do jejich převodů, neživou přírodou a z živé přírody právě pracují na projektech o ekosystému lesa, půdě, funkci stromů a zvířatech v zimě.

Mají za sebou základní prezentace do finanční gramotnosti – příběh o vývoji peněz, zahráli jsme si na výměnný obchod a děti zjistily jeho nevýhody a výhody.

Z historie děti prošly pravěkem.