Členská schůze Spolku Montessori Pardubice

Dobrý den všem,

chci vás touto cestou pozvat na Členskou schůzi Spolku Montessori Pardubice
Velmi rádi vás přivítáme ve školní jídelně ZŠ Polabiny 1 v pondělí 30. 10. 2017 v 18.00 hodin.
Jako každý rok vás chci požádat, pokud je ve vašich silách jakkoli se zapojit, ať už přímo do orgánů spolku nebo jen přiložením ruky (mozku) k naší společné práci, abyste to udělali.
V případě, že se rozhodnete kandidovat do orgánů spolku, prosíme o přípravu několika vět o vás, případně nás neváhejte kontaktovat na adrese vybor@montepce.cz, nebo přímo mě na této adrese.
Díky, že pomůžete přispět, byť nepřímo, ke zkvalitnění naší Montessori školy a školky.
Cílem této členské schůze je
– seznámit vás s činností Spolku a jeho hospodařením
– seznámit vás s plány a rozpočtem na rok 2017-2018
– zvolit předsedu, členy výboru a kontrolní komisi Spolku
Pro rodiče nových dětí, kteří ještě neměli možnost stát se členy spolku přikládám přihlášku do spolku.
Tuto přihlášku můžete předat učitelkám ve třídách nebo členům výboru spolku, případně stačí donést ji přímo na členskou schůzi.
Těším se na setkání s vámi a děkuji za váš čas.
Jan Korecký
předseda Spolku Montessori Pardubice