Němčina pro začátečníky

Vážení rodiče,

ve školním roce 2017/1018 otevíráme kroužek německého jazyka pro žáky 2., 3. nebo 4. třídy. Výuku povede Mgr. Irena Bártová, která kroužek němčiny na naší škole vede již třetím rokem. Výuka je zaměřena především na mluvení. Děti se naučí základní fráze, pozdravy, názvy věcí a činností, s nimiž se setkávají v každodenním životě. Po každém probraném celku obdrží děti souhrn osvojené látky v tištěné formě. Tempo výuky se řídí schopnostmi skupiny. Cílem je naučit se maximum v hodině.

Kroužek bude probíhat vždy ve středu 6. vyučovací hodinu.

Cena vyučovací hodiny ve výši 300,- Kč bude rozpočítána mezi žáky, takže celková cena za pololetí na osobu bude známa až po přihlášení všech zájemců.  

Prosíme rodiče, kteří by své dítě chtěli na kroužek přihlásit, aby tak učinili nejpozději do 08.09.2017 na e-mail lektorky: irenbartova@seznam.cz