Pozvánka na jednání Spolku Montessori Pardubice

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na schůzku Spolku Montessori Pardubice dne 28.6.2017 v 17:00 v jídelně školy. Budeme si povídat o příštím školním roce, o výši daru a o vizích v dalších letech.