Pozorování Bohdanečského rybníka

V úterý 20.6. jede třída Lucky s Dančou na výlet. Sraz 7.40 u školních šaten. S sebou: svačina, pití, nabitá pardubická karta, příp. dalekohled. Návrat 12.40 ke škole, tedy 1.C má o hodinu více. Těšíme se!