Zápis z rady rodičů ze dne 4.4.2017

Mockrát děkujeme všem rodičům, kteří se zúčastnili rady rodičů.

Jednání Rady rodičů při ZŠ Družstevní 305

Datum: 4. 4. 2017

 

 • Sběrové ráno – 5. 4. od 7.00 – výtěžek půjde na účet SRPDŠ, pak bude přerozdělen mezi třídy podle doneseného papíru, třídy budou finance čerpat do konce června
 • Z peněz za sběr platíme dětem vstupy – zatím 100,- na žáka
 • Lidový běh – účast školy, sobota 15. 4. pí Kutálková
 • Velikonoční prázdniny 13. – 17. 4.
 • Přijímací zkoušky na SŠ 12.4., 19.4., na víceletá gymnázia 18. 4.
 • Přijímací zkoušky do PC třídy 19. 4., naši žáci dopoledne od 10.00 dle rozpisu, ostatní 14.00 • Třídní učitelé připravují ŠvP a výlety na konci roku, bližší informace u třídních učitelů -snaha platit převodem, od částky 500,- Kč je nutné platit převodem, pozor – při platbě na účet je nutné uvést variabilní symbol
 • Testování Kalibro (3.ročník) – proběhlo, testování ČŠI 5. roč. – květen
 • Kontrola – Okresní správa soc. zabezpečení – 2 dny – bez závad
 • Zápis do 1. tříd – poprvé v dubnu, vyvěšení výsledků 18. 4.
 • Pro školní rok 2017/18 otvíráme 2 klasické první třídy (po 30 dětech) a 1 Montessori – jsme na kapacitě školy
 • Loučení se školním rokem – úterý 27. 6. od 16.00 (bude upřesněno)
 • Nové prostory pro Montessori – Polabiny IV. (budova bývalé jazykové školy v těsné blízkosti MŠ Klubíčko) – od 1. 9. 2017. Je v plánu přesunout 4. a 5. třídu (pravděpodobně i malou část třetí třídy) Montessori do budovy v Polabinách IV od září 2017 a od září 2018 plán otevření 6. třídy. (stěhování prvního trojročí není do těchto prostor vhodné – kroužky, ŠD, školní jídelna) V současné době probíhá jednání o financování provozu budovy v Polabinách IV. Dále se v budoucnu (po uplynutí udržitelnosti projektu na zateplení školy) plánuje přístavba pavilonu G pro účely Montessori tříd    
 • Plánované opravy ve škole – nové odborné učebny (pro výuku fyziky, chemie, dílen, keramiky) a vytvoření moderní počítač. učebny – projekt ITI – snad léto 2018
 • Léto – podzim 2017 – úprava okolí školy, vytvoření klidové zóny v okolí školy, vytvoření nového přechodu a nové oplocení školy
 • Svačiny – málo plněné, byli upozornění výrobci a situace byla napravena
 • Focení tříd 18. 5. a 1. 6.
 • Den Země – 21. 4., individuální program tříd
 • 11. 4. – zájezd Vídeň, druhý den žáci, kteří se zúčastní výletu, začínají výuku od 10.00
 • Štafetový běh města Pardubic – 26. 4. pí Sommerová
 • Otvíráme španělštinu – od 1. 9. 2017 pro současné 6. třídy
 • Z ušetřených finančních prostředků (snížené náklady za teplo v důsledku zateplení školy) zakoupen nový kotel do školní jídelny a nový traktor pro úpravu okolí školy v zimě
 • Právě probíhá Týden zdravé výživy – obědy č.2
 • Knihovničky – děti začínají využívat knihy z knihovniček ve škole. Škola získala knihy i z knihovny a antikvariátů
 • Facebook – informace o škole
 • Další sběrové ráno 7. 6. – bude probíhat i sběr šatstva pro pardubickou charitu
 • Zástupci Rady rodičů navrhli zahájení debaty ohledně zákazu používání mobilních telefonů v době vyučování, tj. i o přestávkách mezi vyučovacími hodinami. Bylo dohodnuto, že v průběhu posledního čtvrtletí se mohou rodiče vyjádřit souhlasně/nesouhlasně k tomuto opatření. Toto téma bude znovu otevřeno na schůzce Rady rodičů v červnu, a pokud bude návrh přijat, bude na zkoušku platit zákaz mobilů od září do listopadu 2017.