Jak jsme pokročili :-)

Vážení rodiče,

slíbili jsme vám zprávy o vývoji jednání o nové budově pro 1. a 2. stupeň ZŠ. V období od našeho posledního informativního e-mailu (prosinec 2016 – leden 2017) jsme se sešli se zástupci KÚ PK, s vedoucím odboru školství Mgr. Kissem a s radním zodpovědným za školství Ing. Bernáškem, který dnes navštívil Montessori třídy ZŠ v době výuky. (Panu radnímu se u nás velmi líbilo a slíbil podporu.) Znovu jsme otevřeli jednání s náměstkem primátora Mgr. Rychteckým a následně s panem primátorem Mgr. Charvátem o možnostech řešení pro rozvoj naší školy v Pardubicích. Jednání probíhají v pozitivním a tvořivém duchu. Souběžně se účastníme jednání a aktivit realizačního týmu projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice (pro možné čerpání finančních prostředků v budoucnosti).

V současné době jsou aktuální dvě varianty (nabídka zástupců MMP):

1. přístavba pavilonu v areálu stávající ZŠ Polabiny 1

2. rekonstrukce objektu „U Bobra“ v zalesněné části Dukly v sousedství ZŠ Josefa Ressla
O objekt „U Bobra“ moc stojíme, vidíme za ním naši vizi samostatné Montessori školy, prozatím s 1. a 2. stupněm Montessori vzdělávání. Abychom mohli nadále o tomto objektu se zástupci MMP vyjednávat, byli jsme vyzváni, abychom do konce února 2017 předložili objemovou studii od projektanta, zda je objekt pro naši budoucí školu prostorově vyhovující. Hledáme tedy nyní z našich řad projektanta (projektantku), který (á) by uměl(a) a mohl(a) takovou studii do konce měsíce února zdarma pro tento záměr vypracovat. Ozvěte se nám prosím nejpozději do 25. 1. 2017. Děkujeme.

Vypracování této studie je prvním krokem k tomu, abychom mohli pokračovat v jednání. Pan primátor přislíbil, že taktéž do konce února 2017 detailně zváží technické a finanční možnosti přístavby k ZŠ Polabiny 1.

Jednání s panem primátorem se zúčastnila také ředitelka ZŠ Polabiny 1, Mgr. Jana Lokvencová, kterou průběžně informujeme o výsledcích všech schůzek.

Další jednání se zástupci MMP, případně se zástupci KÚ PK, tedy proběhnou na začátku března 2017, kde se budeme blíže těmito dvěma variantami, které nám MMP nabízí,  zabývat.

V pondělí 23. 1. 2017 je plánována schůzka s paní ředitelkou ZŠ Rybitví, při které bude informována o vývoji jednání rozvoje Montessori vzdělávání, následně proběhne jednání se starostou obce Rybitví.

Předem děkujeme za vaši pomoc s kontakty na projektanta či projektantku. V případě, že se nás potřebujete na něco zeptat, neváhejte a ptejte se.
Přejeme vám krásné zasněžené a prosluněné dny.
Monika Pavlisová, Martina Petelíková, Ján Korecký a Marcela Žáková.