Zápis z Rady rodičů

Vážení rodiče, přečtěte si prosím zápis z rady rodičů, je tam tentokrát mnoho informací. Děkujeme paní Váňové za zápis. 

Jednání Rady rodičů při ZŠ Pardubice – Polabiny, Družstevní 305
Dne: 10.1.2017

• Výsledky ve sběru starého papíru za rok 2016 – necelých 91 tun. Poděkování všem, kteří do školy vozí starý papír a PET lahve. Sběrové ráno probíhá 11.1. od 7.00.

• Z důvodu zvýšení bezpečnosti dětí ve škole je zakázán vstup rodičů do jednotlivých pavilonů– prosíme rodiče, aby doprovázeli děti ráno pouze k budovám školy, též prosba, aby rodiče nevstupovali do školní jídelny.

• Od 1.2.2017 se zdražují obědy o 2,- Kč. Zároveň bude každý druhý pátek pouze jedno jídlo – ušetřením a navýšením finančních prostředků bude umožněno zařadit do jídelníčku kvalitnější potraviny, více ovoce a zeleniny. Zálohy je nutno změnit již od ledna 2017. Bližší info je na www stránkách školy.

• Známky za 1. pololetí se uzavírají 23. 1. – den před pedagogickou radou

• Vysvědčení v úterý 31. 1. – pouze výpisy, nebudou se vracet, v pátek 3. 2. – pololetní prázdniny

• Jarní prázdniny 6. – 10. 3.2017

• Velikonoční prázdniny – 13. – 17. 4. 2017

• Zápis do prvních tříd 5. – 6. 4. 2017 od 13.00 do 18.00 hodin, plakáty budou včas vyvěšeny

• Žádost o odklad povinné školní docházky na školní rok 2017/18 nejpozději 6. 4. 2017 – tj. poslední den zápisu. Veškerou dokumentaci potřebnou k udělení odkladu na naší škole nutno předat vedení školy do konce května 2017.

• Zápisové lístky – vycházející žáci i ti, co se dostanou na gymnázium z 5. roč., je obdrží proti podpisu u třídních učitelů (9. + 8. ročníky je obdrželi 10.1., 5. ročníky po oznámení o přijetí)

• Informativní schůzka pro rodiče vycházejících žáků 24. 1. v 17.00 ve ŠJ – pí Křivková

• Přijímací řízení na první SŠ -12. 4., termín na 2. školu 19. 4., přijímačky na víceletá gymnázia 18.4., přihlášky na SŠ nutno předat do vybrané školy do konce února

• Rozšířená výuka informatiky a výpočetní techniky v 6. roč. – přijímací řízení ve středu 19. 4. 2017 (test na počítači). Pro naše žáky během dopoledne, pro cizí od 14.00 h. Informativní schůzka 4. 4. 2017 od 19.00 hod. ve školní jídelně.

• Dny otevřených dveří 25. – 26. 1. 2017 v 9.00 a 10.00 hodin nebo dle domluvy

• V listopadu 2016 kontrola inspekcí – zpráva je k přečtení na webových stránkách školy

• Večírek SRPDŠ – 20.1. (vstupenky u pí Vršanské), sponzorské vstupenky možno zakoupit u třídního učitele, cena vstupenky je 150,- Kč. Škola též bude ráda za sponzorské dary do tomboly

• Uvolňování z TV – nutný posudek od praktického lékaře

• Rozhodnuto o zvýšení příspěvku školy na školní výlety a na ŠvP – na školní výlet bude škola přispívat částkou 60,- Kč/žáka, na ŠVP 40,-Kč/žáka (původně 40,- a 20,- Kč)

• Metodik prevence je pí Horáková

• Ve výklencích na chodbách pavilonů budou knihovničky – děti si budou moci knížky přečíst a vrátit, nebo vyměnit za nějakou vlastní. (Podpora čtenářské gramotnosti). Škola zakoupí několik knih, ale zároveň prosí rodiče – pokud máte doma nepotřebné knížky pro 1. stupeň a můžete je poskytnout škole, předejte je prosím třídním učitelům, knihy budou zařazeny do knihovničky.

• Ve škole probíhá sběr použitého oleje – černá popelnice – nutno olej dobře uzavřít do PET láhve, za 1kg oleje škola obdrží 5,- Kč, olej bude zpracován na technický olej

• Dále prosba, aby děti chodily do školy oblékány adekvátně, tedy ne v teplácích.

V Pardubicích, 10.1.2017 Mgr. Jana Lokvencová