Vši!!!!

Velmi prosíme o prohlédnutí a případné odvšivení dětí, opět se nám, mršky, ve třídách objevily.