Zápis z rady rodičů 8.11.2016

Schůze SRPDŠ – dne 8. 11. 2016 (Příspěvek paní Váňové je v dokumentech pro veřejnost)

– Sdružení rodičů a přátel školy se zrušilo a nahradilo se názvem Spolek SRPDŠ. Předsedou

je pan Cach.

– Tento Spolek sdružuje rodiče všech dětí, které navštěvují ZŠ Polabiny 1 (vč. Montessori).

– Škola má v letošním roce 750 žáků, takže by na schůzi mohlo být 750 rodičů. Bylo nás asi

10 a prý to byla hojná účast oproti dřívějším schůzím.

– Sdružení rodičů a přátel školy rozpustilo své finance a zrušilo účet a nyní bude založen

nový účet Spolku. Byla navržena banka Equa bank, účet Sektor. Banka prý nabízí jako

jediná veškeré služby zdarma.

– Příspěvek do Spolku byl pro letošní rok zvýšen ze 100,- Kč za dítě na 200,- Kč za dítě. O

tomto bylo možno hlasovat. Částka 200,- Kč za dítě se vybírá ve třídách ihned nebo v

nejbližších dnech. Částka půjde na nový účet Spolku, účet není rozdělen na podúčty podle

tříd, peníze jsou zde dohromady pro všechny děti. Z účtu se hradí akce školy, např.

Mikuláš, příspěvek na školu v přírodě, na autobus apod.

– Peníze ze sběrového rána šly doposud na účet školy, včetně sběrového rána 9.11.2016.

– Peníze z následujících sběrů papírů půjdou na účet Spolku SRPDŠ, budou vytvořeny

podúčty pro jednotlivé třídy a každá třída bude mít své peníze za svůj sběr. Z toho se hradí

např. divadla, koncerty, apod. Za sběr celá škola vydělala 170.000,- za rok.

– Pokladna bude mít limit 30.000,- Kč.

– Účetní bude stávající paní Nešetřilová – cenu za vedení účetnictví Spolku dá vědět do

příští schůze Rady rodičů.

Schůze Rady rodičů ZŠ Polabiny 1 – dne 8. 11. 2016

– Škola má v letošním roce 750 žáků (I. stupeň 456, II. stupeň 294), stále se jedná o nových

prostorách pro třídy Montessori.

– Česká školní inspekce – byla ve škole od 31.10. do 3.11.2016. Žádné pochybení

neshledali, zpráva bude kolem poloviny prosince.

– Výroční zpráva školy – k nahlédnutí v ředitelně školy nebo na stránkách školy.

– Vstupujeme do projektu Výzva 22 – k inkluzi. Peníze na asistenty, psychologa, speciální

pedagogy přijdou až 6 měsíců po schválení projektu.

– Plánované akce: Večer duchů 2.11.2016 od 17 hod, Martin na bílém koni 11.11. (děti ve

ŠD přijdou v bílém oblečení), Mikuláš 5.12. v 16:30 hod pro I.stupeň a v 18.hod pro

II.stupeň, Vánoční salón 3.12. v 8:30-11hod., Ohňostroj 22.12. v 17hod.

– Večírek SRPDŠ 20.1.2017 U Kulaté báby, Jesničánky. Prosba o dary do tomboly, škola

žádá rodiče, aby se zúčastnili – lze i finančně podpořit zakoupením sponzorské vstupenky

bez místa.Vstupenky se budou prodávat v lednu. Za finanční podporu je škola ráda.

– Žádost o dotace z MO II – loučení se školním rokem a ohňostroj 20.000,- Kč.

– Informativní schůzka pro vycházející žáky bude v lednu 2016.

– Na škole bude opět probíhat testování žáků, Scio (9. ročníky – probíhá nyní), testování v 3.

a 5. ročnících Kalibro bude na jaře. Testování 9.ročníků od České školní inspekce bude na

jaře 2017.

– Poděkování všem, kteří se účastní školních sběrových akcí (papír, kaštany, žaludy, PET

lahve, víčka z PET lahví – charita na postiženého Dominika, baterie).

– Elektronická žákovská knížka na 2.stupni – osvědčilo se, postupně i na 1. stupeň. Škola

prosí rodiče, aby se dívali do elektronických žákovských knížek.

– Elektronická třídnice – souběžně s papírovou.

– 18.11.2016 – ředitelské volno, není ani ŠD.

– Pokračuje školní mléko a ovoce do škol (ovoce 2x za měsíc na 1.stupni)

– Salátový bar ve ŠJ – osvědčuje se, děti chodí a nabírají si a pak to sní, nevyhazují.

– Rozšíření venkovního areálu pro ŠD o 2 kolotoče, nákup do konce roku 2016.

– Školní hřiště za tělocvičnou – byl projekt školního hřiště za 30 mil. Kč, který zahrnoval

např. budku pro správce, odtokové žlaby apod., již na to bylo stavební povolení, ale po

volbách se vše zastavilo. Nyní bude muset být nový projekt, hřiště se musí vejít do 10 mil.

Kč. Projekt tvoří zřizovatel – město.

– Evropská dotace v miliardách Kč – škola je mezi prvními sedmi školami, peníze by šly na

rekonstrukci učeben fyziky, chemie, dílny apod.

Zapsala Kateřina Kajová