Poděkování

Děkujeme všem rodičům, kterým záleží na osudu naší školy a přišli na čtvrteční schůzku. Velké poděkování patří i paní Pácalové za malé občerstvení a pořadatelům Monice Pavlisové, Martině Petelíkové a Janu Koreckému. Během večera zazněl cíl a vize Montessori v Pardubicích, shrnutí dosavadních jednání s městem ohledně druhého a třetího stupně, kde nás provázel pan Řehounek, návrhy a různé možnosti dalšího postupu.

Těšíme se na další setkání. Tým Montessori