Velmi radostná zpráva

Letos si děti budou hradit jen pracovní sešity do Aj, ostatní pracovní sešity bude platit škola. 🙂