Rozloučení s 5.C v 17:00 v jídelnĕ

Milí rodiče, srdečnĕ Vás zveme na slavnostní večer do jídelny školy 29. 6. 2016 v 17:00.