Lezení

Čtvrtá a pátá třída vzhledem k počtu dětí leze později, odcházejí tedy až v průběhu vyučování od školy.