Zápis z rady rodičů 5.4.2016

Jednání Rady rodičů při ZŠ Družstevní 305

Datum: 5.4.2016

 Sběrové ráno – 6.4. od 7:00 + sběr starého ošacení pro charitu

 Nové stanovy Spolku rodičů a přátel školy zaslány na Magistrát Pce, souhlas s umístěním spolku

na adrese školy, spolek vznikne od 11/2016

 Z peněz za sběr se platí dětem vstupy

 Lidový běh – účast školy, sobota 16.4., hlásit u p. Kutálkové

 Přijímací zkoušky SŠ pátek 15.4., víceletá gymnázia – pondělí 18.4.

 Testování Kalibro (3.ročník) – proběhlo, testování Scio – 5. ročník probíhá (výstup – spoluúčast

50,- Kč)

 Kontrola KHS – školní jídelna 2x, vše OK

 Seiferos – ukázka dravců – 16.6.

 21.4. – testy do PC tříd (pro budoucí šesťáky), naše děti během dne dle rozpisu, cizí od 14:00

 Zápis do 1.tříd – 133 žáků, poprvé v historii nepřijetí, tři klasické třídy (cca 88 žáků), jedna

Montessori (cca 15 žáků)

 Loučení se školním rokem – úterý 28.6. od 16:00

 Na škole probíhá sběr baterií (tužkové a ploché baterie, akumulátory z malých elektrospotřebičů,

ne autobaterie)

 Plánované opravy ve škole

– Softsmart povrch na hřišti školní družiny

– Oprava letní školy

– Nový plot kolem areálu

– Přeložení zámkové dlažby na nádvoří

 Svačiny – spokojenost

 Focení tříd 19.5. a 10.6.

 Den Země – 22.4., individuální program tříd

 Inkluze – od 1.9.2016

 Příměstský tábor – 1.7., 4.7., 7.-8.7., cena 700,- Kč