Změna rozvrhu pro 5.C v týdnech, kdy chodíme na lezeckou stěnu

V týdnu, kdy s dětmi chodíme na lezeckou stěnu, budou mít páťáci ve čtvrtek místo hodiny volna hodinu Aj, a tím pro ně bude výuka končit, tedy odpadá šestou vyučovací hodinu TV.