Platba Aj 1.C

Vážení rodiče,
rádi bychom připomněli, že platba 2750,- Kč za 2. pololetí Aj pro 1.C
je splatná  do 29.2.2016. Číslo účtu OSMP je  239588862/0300.
Těm, kteří již celý rok uhradili, děkujeme. Tým Montessori