Intuitivní vidění – 17.2.2016 od 17:00 v našich třídách

Vážení rodiče,

pokud máte zájem se dozvědět něco o intuitivním vidění, protože skeptiků i optimistů je na YouTube mhoho, jste srdečně zváni na besedu s lektory. Připravte si otázky. 🙂

Jejich pozvánku si můžete přečíst:

Vážení rodiče,
        dovolujeme si vám oznámit a zároveň pozvat na Přednášku ke kurzu intuitivního vidění pro děti od 6 do 12 let věku dne 17.února v 17 hodin v prostorách školy. Druhá polovina Přednášky se bude týkat  Kurzu intuitivního vnímání pro děti od 13 let a pro dospělé metodou INTUITION.vision. Tyto Kurzy již s úspěchem absolvovaly některé děti naší školy i jejich rodiče. Na kurzu pro děti se děti naučí nabírat informace z okolí bez použití zraku. Schopnost nabírat informace za pomoci Centra intuitivního vnímání v mozku (epifýzy) je vrozena všem lidem bez rozdílu a u dětí se dá aktivovat během několika minut. Děti při trénování tohoto centra získají do budoucna lepší schopnost se rozhodovat a zároveň to posílí jejich sebedůvěru.
          Přijďte za námi na Přednášku získat více informaci o tomto fenoménu, který může dětem i dospělým naučit se lépe rozhodovat pomocí vnitřního pocitu, co je správně.
          Po přednášce bychom rádi, dle vašeho zájmu uspořádali tyto kurzy v naší škole.
Paní ředitelko, již máme dvě děti na kurz pro děti a jak říkal pak Korecký i tři zájemce z řad dospělých. takže pro uskutečnění kurzu jsou potřeba ještě tři děti a miniimálně tři a maximálně 5 dospělých.
Kurz pro děti trvá 4 dny, 2,5 hodiny denně nejlépe po vyučování v odpoledních hodinách a pro dospělé jsou to dva dny po třech hodinách nejlépe o víkendu odpoledne, kurz pro dospělé nemusíme dělat ve škole ale v prostorách university v Pardubicích, které máme k dispozici.
Kurz pro děti stojí dle licence 3.500,- za dítě, pro žáky Montessori by byla sleva na 3.000,- a z toho připadne škole odměna 20% tedy 600,-Kč, takže za jeden kurz pro pět dětí získá škola do pokladny 3.000,-Kč pochopitelně když bude zájem, tak můžeme udělat kurzů více. Kurz intuitivního vnímání metodou INTUITION.vision stojí 2.990,- a pro rodiče a přátele Montessori školy je cena 2.000,-
Více informací:
Kurzy intuitivního vidění Marka Komissarova                  :       www.newsense.cz
Kurzy intuitivního vnímání metodou INTUITION.vision   :       www.intuition.vision
Děkujeme
Jitka Hladíková a Daniel Hanuš
             lektoři kurzů
Přílohy si můžete stáhnout zde, a zde.