Archiv pro rubriku: Všeobecné

Uzavření škol

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Vlády České republiky a Ministerstva zdravotnictví České republiky dochází s platností od 14. 10. 2020 k uzavření základních škol a přestupu na distanční výuku. Toto opatření platí do pátku 30. 10. 2020. Pokud se situace nezmění, nastoupí žáci do školy dne 2. 11. 2020.

Po výše uvedenou dobu se uzavírá i školní jídelna, obědy dětem plošně odhlásíme.

Podle zatím platných informací škola potvrzení o uzavření nevydává, pro zaměstnavatele platí čestné prohlášení zaměstnance o uzavření školy, kde uvede jméno a datum narození dítěte. Pokud se situace změní, dáme Vám vědět.

V Pardubicích, 13. 10. 2020                                              Mgr. Jana Lokvencová, ředitelka školy

Rozvrhy pro jednotlivé třídy budou zde na webu, nebo po domluvě s třídními na jiných kanálech.

Zpráva z ředitelství

Vážení rodiče, naše škola nepřeruší školní ani družinové zájmové útvary, neboť se na nich shromažďují děti, které se během dne potkávají ve škole, v jídelně, v družině. Tyto činnosti jsou určeny pouze pro žáky naší školy, organizuje je škola a její zaměstnanci, nedocházejí do nich žáci z cizích škol, a proto jejich činnost nepozastavujeme. Během těchto zájmových činností budou nadále dodržována hygienická opatření.

Děkujeme za knížky

Vážení rodiče,

velice děkujeme za knížky, které děti nosí do Montessori knihovničky, když mají narozeniny. Jsme velice rádi, že se tento zvyk stal tradicí a naše knihovnička se rozrůstá o nové kvalitní tituly. Chtěli jsme poprosit, až budete vybírat knížku, kterou do naší knihovničky darujete, velice bychom uvítali tyto tituly:

  1. Etymologické slovníky češtiny
  2. Slovníky cizích slov
  3. Slovníky spisovné češtiny
  4. Pravidla českého pravopisu (aktuální)

Vůbec nevadí, když se některá tato knížka sejde vícekrát, my je rozdělíme do tříd. Vaše děti tyto tituly využijí. Mnohokrát děkujeme.

Jak by se nám žilo bez fanoušků?

Za slovem fanoušek si většinou představíme náruživého příznivce fotbalového či hokejového klubu. Tento druh fanoušků bývá silně zapálený a vášnivý, čímž se vymyka kontrole své i kontrole bezpečnostních složek.

V hojném zastoupení se setkáváme s fanoušky filmovými. I oni jsou nadšenými a horlivými, svou vášeň však provozují v tichosti svých tělesných schránek. Jejich extáze, vyvolaná prožitkem skrze filmové plátno, je doprovázená morálním a estetickým pocitem zaznamenaným ve svalové obličejové tenzi.

Obecně je fanouškem snad každý. Každý z nás něčemu či někomu straníme. Každý z nás něco nebo někoho podporujeme. Naše škola má mnoho fanoušků, bez nich bychom nemohli existovat. Fandí nám rodiče, kteří vkládají svou důvěru do naší školy formou posílání svých dětí do každodenního školního vyučování. Fandí nám lidé, s jejichž pomocí se realizuje budoucnost naší nové školy.

Tímto článkem chceme speciálně poděkovat Nadačnímu fondu Společná šance, za jejímž názvem jsou také skryti naši fanoušci. Již třetím rokem pořádali benefiční festiválek, odehrál se v neděli 6. 9. 2020 v Pardubicích v areálu Zámečku Staré Čivice, kde děti všech věkových kategorií (0-99) využívaly bohatě připravený program. Hudebně festiválek doprovodil Xindl X, Jakub Děkan, především však Mixle v Piksle, jejichž frontmana Michala Maredu počítáme za našeho skalního fanouška. Po odehrání jejich koncertu, kde se přihlížející děti učily býti fanouškem hudební produkce, byl naší Montessori škole udělen Nadačním fondem Společná šance šek v hodnotě 50 000 Kč. Jedná se o velkorysý dar, za který Vám velmi, velmi „děkujeme“. Víťa Macek

Roušky

Pouze upozornění: 🙂 S platností od dnešního dne je povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách školy – chodby, přechody na WC, jídelna – kromě vlastního jídla, vše platí i pro třídu na Dubině. Tým Montessori