Archiv pro rubriku: Všeobecné

Pro celou 5.C :-)

Vážení a milí rodiče i děti současné 5.C. Pro ty, kteří budou příštím rokem chodit dále k nám, a to na Dubinu, jsme uspořádali malé setkání a seznámení, možná i zasportování s vaším novým třídním učitelem Víťou Mackem. Setkání se uskuteční 11.6.2020 v 16:00 pravděpodobně Na Špici. Pokud by hrozilo špatné počasí, bude termín přesunut. Srdečně zveme jak Vás, děti, tak vaše rodiče. 🙂 Těšíme se na setkání Tým Montessori

Seznamy skupin dětí ve škole od 25.5.

Seznam žáků Montessori skupina A

Třídní učitel: Mrázková Lucie

Aj: Lenka Mezera

Odpolední zájmová činnost: Radka Ročková

Učebna: Montessori 3, pavilon C

  1. Bláhová
    Magdaléna, ŠD
  2. Korecká
    Anna, ŠD
  3. Pappová
    Dorota, ŠD
  4. Podzimek
    Štěpán, ŠD
  5. Šírová
    Klára, ŠD
  6. Vašinová
    Magdaléna, ŠD
  7. Jarošová
    Tereza
  8. Koupil
    Štěpán, ŠD
  9. Možišová
    Valentýna
  10. Sax
    Štěpán, ŠD
  11. Zvěřinová
    Nina, ŠD
  12. Novotná
    Kristýna
  13. Šmídová
    Lada, ŠD

Rozvrh

Po:      1.h Čj    
2.h M     3.h Kv     4.h Kv

Út:       1.h Čj     2.h M   
3.h Kv     4.h Kv

St:        1.h Čj    2.h M    
3.h Kv    4.h Kv

Čt:        1.h Aj2/ČJ1    2.h Aj2/M1     3.h Kv  
4.h Kv

Pá:        1.h Aj1/Čj2    2.h Aj1/M2    3.h Kv   
4.h Kv

Seznam žáků Montessori skupina B

Třídní učitel: Dana Řehounková

Aj: Irena Lněničková, Lenka Mezera

Odpolední zájmová činnost: Karolína Skácelová

Učebna: Montessori 2, pavilon C

  1. Bláhová
    Alžběta
  2. Čapek
    Marek, ŠD
  3. Koupil
    Jakub, ŠD
  4. Krobová
    Alice
  5. Novotný
    David
  6. Papp
    Vincent, ŠD
  7. Svatoň
    David, ŠD
  8. Šimek
    Jan
  9. Zemanová
    Laura
  10. Fiala
    Gabriel, ŠD
  11. Křížová
    Johana, ŠD
  12. Červenková
    Ema, ŠD
  13. Siráková
    Gabriela

Rozvrh

Po:      1.h Čj    
2.h M     3.h Kv     4.h Kv

Út:       1.h Čj     2.h M   
3.h Kv     4.h Kv

St:        1.h Aj    2.h Aj    
3.h Kv     4.h Kv

Čt:        1.h Čj    2.h M   
 3.h Aj     4.h Aj

Pá:        1.h Čj    2.h M   
3.h Kv    4.h Kv

Seznam žáků Montessori skupina C

Třídní učitel: Monika Dušková

Aj: Irena Lněničková

Odpolední zájmová činnost: není

Učebna: Montessori 1, pavilon C

  1. Borovcová
    Sofie
  2. Dolníčková
    Anna
  3. Šlégrová
    Jolana
  4. Voženílková
    Veronika
  5. Dolníčková
    Julie
  6. Knajfl
    Nina
  7. Blažek
    Michael
  8. Kuška
    Adam
  9. Mareda
    Jasmína
  10. Pajtina
    Tomáš
  11. Pajtinová
    Lucie
  12. Procházková
    Markéta
  13. Šlégrová
    Simona
  14. Vacek
    Nick
  15. Voženílek
    Vojtěch

Rozvrh

Po:      1.h Aj1/Čj2   2.h Aj1/M2 
3.h Aj2/Čj1    4.h Aj2/M1

Út:       1.h Čj   
 2.h M     3.h Kv     4.h Kv

St:        1.h Čj     2.h
M     3.h Kv   
4.h Kv

Čt:        1.h Čj    2.h M    
 3.h Kv    4.h Kv

Pá:       1.h Kv  
 2.h Kv     3.h Kv   
4.h Kv

Seznam žáků Montessori skupina D

Třídní učitel: Markéta Juráková

Aj: Irena Lněničková

Odpolední zájmová činnost: není

Učebna: Montessori 6.D, pavilon A

  1. Hájek
    Vojtěch
  2. Otruba
    Daniel
  3. Pácalová
    Adéla
  4. Pilařová
    Aneta
  5. Sirák
    Vojtěch
  6. Stejskalová
    Adriana
  7. Hájková
    Lucie
  8. Zdráhal
    František
  9. Knajfl
    Hugo
  10. Smítka
    Šimon

Rozvrh

Po:      1.h Čj    
2.h M     3.h Kv    4.h Kv

Út:       1.h Čj     2.h M   
3.h Kv     4.h Kv

St:        1.h Čj    2.h M    
3.h Aj     4.h Aj

Čt:        1.h Čj    2.h M    
3.h Kv    4.h Kv

Pá:       1.h Kv  
2.h Kv     3.h Kv  
 4.h Kv

Vrácení přeplatků

Vážení rodiče,

během měsíce června vám budou na váš účet, z kterého jste prováděli platby za ŠD a kroužky, vráceny vzniklé přeplatky.

ŠD – částka 600,- (duben, květen, červen)

Kroužky – kdo platil: 600,- vracíme 150,- (duben, květen)

                               700,- vracíme 175,-  (duben, květen)

                               800,- vracíme 200,- (duben, květen)

                             1 200,- vracíme 300,- (duben, květen)

ZMĚNU ÚČTU NAHLASTE NEJPOZDĚJI DO KONCE KVĚTNA 2020 DO KANCELÁŘE ŠKOLY.

Děkujeme za pochopení

Informace pro rodiče žáků 1. stupně

Vážení rodiče,

posíláme informace k nástupu dětí z 1. stupně od 25. 5. 2020

  1. Své děti jste již nahlásili, změny můžete posílat svým třídním učitelům do 15. 5. 2020.
  2. Výuka bude probíhat od 8.00 – 11.45.
  3. Ranní družina nebude otevřena.
  4. Pro žáky, kteří budou od 25. 5. ve škole, nabízíme stravování formou balíčků se studeným obědem. Žáci nebudou obědvat v jídelně, to není z hygienických důvodů, které bychom museli dodržet, možné, ale poobědvají ve třídách. Zájemci o obědy hlaste se do 15. 5. třídním učitelům.
  5.  Obědy budou bez polévky a bez pití.
  6. Odhlašování objednaných obědů bude možné jen den předem do 10.00.
  7. Do 15. 5. také nahlaste příslušným třídním učitelům, zda budete mít zájem o odpolední zájmovou činnost (něco jako družina), ta bude každý všední den do 16.00. Do této činnosti budou zařazováni pouze žáci 1. – 3. ročníků a to i ti, kteří nenavštěvují v běžném roce školní družinu.
  8. V Pardubicích, 11. 5. 2020                                                           Mgr. Jana Lokvencová, ředitelka školy