Archiv autora: Marcela Žáková

Zpráva od vedení školy

Vážení
rodiče,

po tomto týdnu jsme nuceni z provozních důvodů provést změny ve stravování.

Od 1.6.2020 nebude fungovat přihlašování a odhlašování ze stránek www. strava.cz. Jídelní lístek naleznete na stránkách školy.

Kdo se na
začátku přihlásil, může odhlásit pouze z důvodu nemoci.

Kdo se
nepřihlásil, nebude již moci na obědy chodit. Proto do pátku 29.5.2020 nahlaste
případné dohlášení strávníků na tel.: 466401883 nebo e-mailem: jidelna@zspolabiny1.cz.

Odhlášení
z důvodu nemoci provádějte na nový týden do pátku stávajícího týdne do
10.00 na tel.: 466401883 nebo e-mailem: jidelna@zspolabiny1.cz.

(v pátek
29.5. 2020 odhlašuji svého syna dceru ……. z důvodu nemoci týden 1. – 5. 6.
2020)

Po
konzultaci s KHS budou nedojedená jídla ve škole zlikvidována.

Děkujeme za
pochopení vedoucí ŠJ

Příměstský tábor ŠD

Vážení rodiče,

příměstský tábor, který se měl konat v termínu od 29.6. – 3.7. 2020 se přesouvá.
Nový termín je stanoven na srpen od 17.8. – 21.8. 2020. 
Tábor bude probíhat v čase od 7.00 – 16.00 hodin, cena je 3 000,- Kč.
Hlavním tématem bude “ Detektivní kancelář Joža Koumese“. 
V ceně je zahrnut oběd v naší školní jídelně, celodenní výlet a materiál na pomůcky.
Pokud máte zájem přihlaste své děti na e-mail: jana.knollova@zspolabiny1.cz, nejpozději do 8. června 2020. Přednost mají děti, které byly přihlášeny na červencový termín. Tábor je určen pro děti 1. stupně, kapacita je omezena. Pořadí určíme podle data zaslání e-mailu. 
Přihlášku a pokyny k platbě obdržíte od 9.6.2020.

                                                                       Jana Knollová, vedoucí ŠD

Pro celou 5.C :-)

Vážení a milí rodiče i děti současné 5.C. Pro ty, kteří budou příštím rokem chodit dále k nám, a to na Dubinu, jsme uspořádali malé setkání a seznámení, možná i zasportování s vaším novým třídním učitelem Víťou Mackem. Setkání se uskuteční 11.6.2020 v 16:00 pravděpodobně Na Špici. Pokud by hrozilo špatné počasí, bude termín přesunut. Srdečně zveme jak Vás, děti, tak vaše rodiče. 🙂 Těšíme se na setkání Tým Montessori