Archiv autora: Marcela Žáková

Vyšetření v PPP nebo SPC

Vážení rodiče, pokud jdete s dětmi na vyšetření do PPP nebo SPC a jste rozhodnuti přejít do nové školy na Dubinu, je nutné v PPP nebo SPC požádat o změnu adresy školy. Nová adresa zní: Základní škola Montessori Pardubice, příspěvková organizace, Erno Košťála 870, Pardubice 53012. Bez této nové adresy by vyšetření, které platí pro příští roky, bylo neplatné. Děkujeme Tým Montessori

Schůzka všech rodičů on-line

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na mimořádnou schůzku, alespoň on-line, která se bude konat dne 26. 1. 2021 od 17:00 hodin. Platforma, na které se potkáme, bude ještě včas zveřejněna. Rádi bychom Vás informovali o nových událostech a plánech do budoucna.

První týden školy

Vážení rodiče, po Novém roce nastupují do školy jen první, druhé a třetí třídy z prvního trojročí. Tyto děti mají automaticky přihlášený oběd, pokud byste ho nechtěli, odhlaste ho, prosím. Ostatní třídy + třeťáci od Moniky mají distanční výuku a automaticky odhlášené obědy. Krásné poslední dny v tomto vskutku netradičním roce přeje Tým Montessori

Vážení rodiče dětí a žáků navštěvujících Montessori třídy MŠ a ZŠ,

ráda bych vás všechny pozdravila v předvánočním čase a předala informace Spolku Montessori Pardubice (SMP) o úhradě tradičního finančního daru na vybavení a provoz tříd s výukou podle metod Marie Montessori pro letošní školní rok.

Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR se letos neuskutečnila řádná členská schůze SMP standardní formou, tedy s osobní účastí členů SMP a hostů – pedagogů – z MŠ a ZŠ. Součástí schůze je, mimo jiné, projednání a schválení rozpočtu na následující období včetně projednání výše daru, které se, vzhledem k aktuální situaci, uskuteční v odloženém termínu v roce 2021 písemnou formou.

Všem rodičům dětí a žáků navštěvujících Montessori třídy MŠ a ZŠ zasílám, prostřednictvím třídních učitelek (za předání velmi děkuji), po projednání s hospodářkou SMP a v souladu s rozpočtem SMP, který plánuje výbor SMP předložit členům SMP ke schválení, následující informace k úhradě daru ve školním roce 2020/2021.

Číslo účtu pro zaslání daru je: 2601113122/2010.

Výše daru zůstává nezměněna: za děti navštěvující MŠ – 2.000 Kč; za děti navštěvující ZŠ – 5.000 Kč. V případě souběžné docházky sourozenců v ZŠ se částka snižuje na 4.500 Kč za jedno dítě. Jako variabilní symbol pro platbu vyplňte část rodného čísla dítěte před lomítkem a ve zprávě pro příjemce uveďte, prosím, jméno a příjmení dítěte a symbol MŠ nebo ZŠ (podle toho, kam dítě chodí). Uvedení těchto údajů je velmi důležité pro správně zařazení platby hospodářkou SMP – proto prosím o vyplnění!

Dar, prosím, uhraďte do konce školního roku, tj. do 30. 6. 2021. V případě, že potřebujete částku rozdělit či zaslat v jiný termín, kontaktujte hospodářku SMP, Markétu Vorlíčkovou, na e-mailové adrese: hospodar@montepce.cz, případně na telefonním čísle: 774 112 432. 

V příloze zasílám formulář Potvrzení o převzetí daru. Chcete-li snížit svůj daňový základ při ročním vyúčtování daně z příjmu, zašlete VYPLNĚNÝ formulář k potvrzení platnosti hospodářce SMP, která vám jej zašle zpět v podobě scanu.

Ráda bych současně poděkovala všem, kteří již finanční dar zaslali.

Závěrem bych vás ráda informovala, že plánovaná členská schůze se uskuteční v náhradním termínu (na počátku roku 2021) písemnou formou. K účasti na členské schůzi (hlasování) budou pozváni členové SMP, kteří své kontaktní údaje uvedli v přihlášce. Informace bude dostupná také na: www.montepce.cz.

Pro další informace mě můžete kontaktovat na e-mailové adrese: predseda@montepce.cz, případně na telefonním čísle: 777 641 371. 

Přeji všem klidné dny a budu se těšit na osobní setkání.  

Martina Petelíková

předsedkyně Spolku Montessori Pardubice