Archiv autora: Marcela Žáková

Pátá dohoda

Vážení a milí příznivci Montessori vzdělávání a také příznivci všech aktivit Rodinného a vzdělávacího centra Holoubek,
ráda bych vám oznámila, že 26.3.2020 od 19.00 hodin se koná benefiční představení Pátá dohoda ve Východočeském divadle Pardubice. Organizuji a pořádám toto představení za Montessori a RVC Holoubek, jelikož oba subjekty jsou mojí srdeční záležitostí. Část výtěžku z tohoto představení bude věnována právě pro rozvoj Rodinného a vzdělávacího centra Holoubek v Holicích, které je jedním ze středisek Oblastní Charity Pardubice a část Spolku Montessori Pardubice pro rozvoj samostatné Montessori ZŠ v Pardubicích, zejména jejího druhého stupně.
Od 19.2. do 29.2. máte možnost si přednostně rezervovat vstupenky na tomto e-mailu. Od 1.3. si již bude moci vstupenky rezervovat kdokoli z veřejnosti, tzn. lidé, kteří nejsou klienty, návštěvníky RVC Holoubek a kteří nemají své děti v Montessori třídách centra Elipsa, MŠ Klubíčko a ZŠ Polabiny I. Vzhledem k vysokému zájmu o vstupenky na toto představení je nutné omezit počet vstupenek na rodinu, a to max. na 4 vstupenky. Objednávejte tedy na e-mailu monika.pavlisova@seznam.czod 19.2.2020. Na e-maily dřívějšího data nebude brán zřetel. Velmi děkuji za pochopení.
Vstupenky jsou cenově v těchto kategoriích:
1.kategorie     580,- Kč2.kategorie     560,- Kč3.kategorie     520,- Kč4.kategorie     490,- Kč
Není možné vám rezervovat konkrétní místa v divadle, prosím jen o rezervaci příslušného počtu vstupenek v příslušné cenové kategorii. Vstupenky budou přidělovány postupně podle času příchozích rezervací v e-mailu.
Vstupenky budou k vyzvednutí pouze a jen 16.3., 17.3. a 18.3.:

 • v Elipse – Montessori centrum Pardubice (u Simony Livorové)
 • v Montessori třídách MŠ Klubíčko (u Radky Stieberové)
 • v Montessori třídách ZŠ Polabiny I (u Marcely Žákové) 
 • v RVC Holoubek (u Jany Majcové)

Vstupenky je potřeba zaplatit v hotovosti při jejich převzetí na výše uvedených místech u výše uvedených osob.
Pokud nebudou v těchto termínech vstupenky vyzvednuty, budou od 19.3. nabídnuty dalším zájemcům na seznamu čekatelů z řad veřejnosti.
Rezervujte si tedy vstupenky na e-mailu monika.pavlisova@seznam.cz od 19.2.2020, do e-mailu prosím uveďte, na jakém výdejním místě (viz. výše) si vstupenky budete vyzvedávat.
Děkuji a budu se těšit na společný kulturní zážitek s vámi.Monika Pavlisová.

Třetí turnus zimní ŠVP

Vážení rodiče, je nám velmi líto, ale po poradě s majitelem chaty, panem kuchařem a googlem, jsme se rozhodli, že děti by si pobyt v tom bahně tolik neužily, tak zůstaneme doma. Navíc máme zprávy přímo od lyžařů ze včerejška, že jsou na sjezdovce velmi nepříjemné ledové plotny, což je nejen velmi nepříjemné, ale hlavně nebezpečné. Potvrdil to i včerejší příjezd záchranky přímo na sjezdovku. Dnes tam prší a naděje na zlepšení lyžařských podmínek je velmi malá. Dlouhodobá předpověď počasí však slibuje ještě sněhovou nadílku, takže budeme sledovat sněhové zpravodajství a jak nasněží, pojedeme. 🙂

Jediným zádrhelem jsou obědy, děti NEMAJÍ oběd na pondělí, dejte jim prosím, něco do školy s sebou. Obědy na ÚTERÝ a STŘEDU mají děti přihlášený, pokud byste chtěli změnit volbu jídla nebo jídlo také odhlásit, prosím udělejte tak do 10:00 v pondělí 17. 2. 2020. Krásný zbytek prázdniny Marcela Žáková

Plavání pro 1.-5. třídu

Vážení rodiče, blíží se první plavání, proto prosíme o zaplacení do 10.2.2020, a to:

 1. ročník, 4. ročník a 5. ročník 1200Kč na účet číslo: 9700427524/0600. Variabilní čísla jednotlivých dětí najdete na webových stránkách v sekci pro registrované. Je nutné peníze posílat na správný účet a s variabilním symbolem.

2. a 3. ročník má plavání placeno státem, proto platí jen 400Kč za dopravu. Těchto 400Kč se vybírá v hotovosti u třídních učitelů.

Termíny plavání jednotlivých tříd naleznete v kalendáři.

Děkujeme. Tým Montessori

Zajímavá přednáška

Vážení rodiče, ráda bych Vás upozornila na velmi zajímavou přednášku, která se koná na Waldorfské škole v Pardubicích s velmi známým neurologem MUDr. Martinem Janem Stránským – Vliv technologií na lidský mozek. Pana doktora osobně znám a byla jsem na několika přednáškách, proto doporučuji. Přednáška se koná ve čtvrtek 5. března17:00–18:30.

Zápis z jednání rady rodičů

Jednání Rady rodičů
při ZŠ Pardubice – Polabiny 1, Družstevní 305         14.
1. 2020

 1. Výsledky sběru
  papíru za rok 2019 – necelých 42 tun (54.141 Kč). Další dvě sběrová rána šla na
  SRPDŠ. Poděkování všem, kteří do školy vozí starý papír a PET lahve. Sběr PET lahví
  za rok 2019 (1160 kg)
 2. Známky za 1.
  pololeté se uzavírají 22. 1. (středa) – den před pedagogickou radou
 3. Vysvědčení ve
  čtvrtek 30. 1. – pouze výpisy, nebudou se vracet, v pátek 31. 1. –
  pololetní prázdniny
 4. Jarní prázdniny
  10. 2. – 14. 2. 2020
 5. Velikonoční
  prázdniny – 9. 4. 2020 (11. 4. a 13. 4. – státní svátky)
 6. Zápis do prvních
  tříd 15. + 16. 4. od 13:00 do 18:00 hodin, plakáty budou včas vyvěšeny. Měl by být nový systém přihlašování –
  elektronicky jako je do MŠ – rodiče budou včas informováni
 7. Žádost o odklad
  povinné školní docházky na školní rok 2020/2021 nejpozději 16. 4. 2020 – tj.
  poslední den zápisu. Veškerou dokumentaci potřebnou k udělení odkladu na
  naší škole dodat vedení školy do konce května 2020.
 8. Zápisové lístky
  (není to přihláška) – vycházející žáci i ti, co se dostanou na gymnázium
  z 5. ročníku – obdrží proti podpisu u třídních učitelů (9. + 8. ročníky
  dnes na tř. schůzkách, 5. ročníky po oznámení o přijetí)
 9. Informace
  k přijímacímu řízení obdrží rodiče na schůzkách od tř. učitelů, pí
  Křivková je případně k dispozici ve sborovně
 10. Přijímací řízení
  na první SŠ – 14. a 15. 4., přijímačky na víceletá gymnázia 16. 4. (17. 4.)
 11. Rozšířená výuka
  informatiky a výpočetní techniky v 6. ročníku – přijímací řízení ve středu
  22. 4. 2020. Pro naše žáky během dopoledne, pro cizí od 14:00 h. Informativní
  schůzka 7. 4. 2020 od 19:00 ve školní jídelně
 12. Dny otevřených
  dveří 26. + 27. 2. v 9:00 a 10:00 nebo dle domluvy
 13. Večírek SRPDŠ –
  24. 1. (vstupenky u pí. Vršanské)
 14. Hodnocení akcí
  pro děti – je plánována inovace – důvod – pokud děti z různých tříd
  dovystupují, začínají s nimi rodiče postupně odcházet a nezůstanou do
  konce – ti poslední vystupující pak nemají skoro žádné diváky (kromě svých
  rodičů a sourozenců)
 15. 7. ročník
  Montessori třídy – vzhledem k tomu, že se nestihne kvůli zpožděným úpravám
  školy na Dubině přesun všech tříd – bude odloučené pracoviště – zatím to
  vypadá, že na Dubinu přejde asi budoucí šestá třída. Paní ředitelka si to
  organizačně nedovede moc představit, bude to náročné s přesunem učitelů
  apod. – ale MmP o tom ví, chce tuto variantu, počítá s tím a poskytne
  možnou pomoc a podporu.
 16. Kolem květnových
  svátků žádné mimořádné volno nebude
 17. Pokud nebude
  nutné jindy z důvodů nenadálých skutečností uzavřít školu, pak školní rok
  skončí 26. 6. a 29. + 30. 6. bude ředitelské volno
 18. Odchod
  psycholožky na MD, náhrada pouze na ½ úvazek, je snaha sehnat druhou sílu
 19. Celostátní
  testování 9. ročníků – naše škola dopadla velmi dobře, patříme mezi 20%
  nejlepších ZŠ a VG v českém jazyce a mezi 10% nejlepších ZŠ a VG v matematice
  (průměrně dopadla 9. B., což se očekávalo)

Dotazy z pléna:

 1. Zda by
  v případě zájmu ze strany rodičů mohla ve dnech ředitelského volna
  v červnu fungovat alespoň družina – odp.
  vedení se nad tím zamyslí a bude včas rodiče informovat
 2. Výběr druhého
  jazyka – kdy bude – odp. cca v březnu 2020 – odp. je plán, že pro děti se speciálními výukovými potřebami, kteří
  nezvládnou druhý jazyk, by v daném čase mohl být jakýsi seminář, kde by
  procvičovali ten jeden jazyk. Bude rozhodnuto podle kapacity pedagogů a bude-li
  možné zorganizovat
 3. Pokud dochází
  k tomu, že např. při výuce tělocviku je v dané třídě výuka jiného
  ročníku, jak je zajištěno, že žáci s té cizí třídy se nedostanou ke věcem
  dětí z té dané třídy, kteří si tam v té době své věci nechávají. –
  v den rady byl řešen případ, že u dvou dětí došlo k tomu, že po
  návratu do třídy měli zablokované mobily, tudíž někdo se je snažil 3x odemknout
  a když se nepodařilo, došlo k zablokování – stalo se to poprvé, bylo to u
  dvou dětí v jedné lavici – odp.
  budou řešit nejprve na třídní schůzce a rodiče pošlu paní ředitelce informaci.
  Děti z cizích tříd by měly čekat venku a vstupovat až s vyučujícím,
  stejně jako vyučující odchází po skončení jako poslední.
 4. Pokud dítě
  z nějakého důvodu nemá oběd, ale chodí do družiny, přinese si jídlo
  z domu (větší svačinu) a musí si svačinu sníst v šatně u jídelny, zda
  je zajištěn dozor – odp. pokud tato
  situace nastane, dítě opravdu nesmí jíst s ostatními v jídelně (je to
  z hygienických důvodů), ale musí si to sníst v šatně u jídelny –
  dozor zajištěn je, pokud tam nejsou vychovatelky z družiny, je tam některý
  pedagog, který má službu.  V reakci
  byl dotaz na to, zda je hygienické, že to jí v šatně a dále, proč to dříve
  šlo, aby si to snědli v jídelně u stolu. Odp. nyní je to takto správně z hygienických důvodů, dříve to
  šlo v jídelně, protože to paní ředitelka nevěděla. Po zjištění bylo apelováno
  na to, aby to bylo dle předpisů.
 5. V prosinci
  šla prostřednictvím bakalářů informace, že zapomenuté svršky a věci budou již
  jen u jídelny, zatím to tak ale není – odp.
  od dubna budou zapomenuté svršky už jen u jídelny.

V Pardubicích
14. 1. 2020

Sběr

Vážení rodiče, bohužel se již nevykupuje lepenka a karton, proto prosíme, tento druh papíru na sběrová rána nevozte. Děkujeme Tým Montessori

Změna času do kina

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že nám nebylo povoleno se s dětmi sejít před kinem, podařilo se nám přesunout začátek na později. SRAZ tedy bude 7:40 před šatnami školy a hned poté půjdeme společně do kina.

VYSVĚDČENÍ

Vážení rodiče, jako obvykle velmi prosíme o shovívavost při čtení vysvědčení. Program Bakaláři bohužel není nakloněn slovnímu hodnocení, a tak i přesto, že vysvědčení nahráváme překontrolované, pokaždé si systém vygeneruje nějakou mezeru navíc nebo naopak některá slova spojí. Také se stává, že některé znaky náhodně nahradí za jiné, zcela nesmyslné. Bohužel zatím nemůžeme s touto „hříčkou“ nic udělat, neboť při každém novém otevření se vyskytnou jiné nové záměny. Není to příliš časté, ale přesto nepříjemné. Děkujeme za pochopení. Tým Montessori