Archiv autora: Marcela Žáková

Lezení třída Radky – dodatek

Třída Radky na lezení vybírá 80 Kč. Z třídního fondu půjde příští lezení. Další lezení se již opět budou vybírat.

Třída Lucky toto lezení platí z třídního fondu, od dalšího lezení již vybírá. Děkujeme Tým Montessori

SRPDŠ

Vážení rodiče, v úterý se koná rada rodičů od 17:30, kde bude ustanoveno vybírání 200 Kč na SRPDŠ. Proto velmi prosíme o poslání 200 Kč jako příspěvek SRPDŠ do 15. 11. 2019. Děkujeme Tým Montessori

Sběrové ráno

Vážení rodiče, díky stávce se přesouvá sběrové ráno na zítřek odpoledne od 15:00 – 19:00 – tentokrát by výdělek měl jít nám na třídy, proto velmi prosíme, pokud máte – dovezte :-). Děkujeme. Tým Montessori

Stávka

Vážení rodiče, naše škola se připojuje ke stávce, proto 6. 11. 2019 bude škola uzavřena viz lísteček v diářích. Děkujeme za pochopení. Tým Montessori

Granty

Dobrý den rodiče našich dítek a dalších příznivců školy. Na základě jednání na schůzce dne 23. 10. 2019 Vás oslovuji ve věci sestavení pracovní skupiny za účelem pomoci nově vznikající škole při shánění materiálních a finančních prostředků na její provoz a rozvoj. Zatím Váš zájem o osobní účast při práci v této skupině, náměty nebo návrhy pište, prosím na moji adresu, abychom zatím zbytečně nezatěžovali kapacity ped.sboru, a to do 17.11.2019. Petr Fiala, 736 605 535, petr.fiala@skauti-pardubice.cz
Následně se domluvíme, jak to celé pojmeme logisticky (@konference apod…)a kdy by proběhne případné osobní setkání, kam si dovolím navrhnout řešit to, kdo co umí a v jakém rozsahu chce / může pomáhat. Každopádně o této aktivitě sestavíme info-souhrn, který předložíme ped. sboru, aby měli potřebné informace.
S úctou Petr Fiala

Schůze – upřesnění

Vážení rodiče, jen pro upřesnění (množí se dotazy).

V pondělí 21.10.2019 je výroční schůze Spolku Montessori Pardubice.

Ve středu 23. 10. 2019 od 18:00 se koná schůzka k budoucnosti naší školy s panem náměstkem Rychteckým. (Tento termín je z důvodu časových možností pana náměstka.) Děkujeme za pochopení Tým Montessori

Budoucnost školy

Vážení rodiče, vzhledem k posledním jednáním na Magistrátu města Pardubic a důležitým informacím, které Vám chce osobně sdělit pan náměstek Jakub Rychtecký se schůzka o budoucnosti naší školy a fungování druhého stupně bude konat ve středu 23. 10. 2019 v 18:00 v jídelně školy. Velmi prosíme o hojnou účast, tato schůzka je velmi důležitá. Připravte si také veškeré dotazy, které Vás ve spojitosti s naší budoucností napadají.

Těšíme se na Vás Tým Montessori

Schůze Spolku Montessori Pardubice se koná v avizovaném termínu 21.10.2019.

Milé setkání s panem Hojerem

Vážení rodiče, před několika dny jsme se setkali s panem Jindrou Hojerem (95let). Všechny nás okouzlil svou vitalitou, nadšením a optimismem. Rozšířil naši školní knihovnu o několik svých knih – vřele doporučujeme.

Prosby

Vážení rodiče, rádi bychom Vás opět poprosili o několik věcí, které se třeba ve vaší domácnosti zdají být zcela zbytečné či nepotřebné. Rozhodli jsme se sepsat seznam, kde budou i věci hodnotnější, třeba se Vám někomu naskytne možnost nějakého sponzorského daru :-). Seznam bude od příštího týdne ve veřejných dokumentech. Jsou to např: stará gramofonová deska, magnety ze staré nefunkční mikrovlnné trouby, různé pružinky, lupy, průsvitná umělohmotná hadice délky do 3m, siloměry, staré dvouramenné váhy, mincíř, kalkulačky, čtvrtky, barevné papíry, dvě hezké cihly atd. 🙂 Mockrát děkujeme Tým Montessori