Archiv autora: Marcela Žáková

22.12.2022

Vážení rodiče a milé děti, dne 22.12.2022 bude výuka jen do 11:00, školní družina z provozních důvodů bude také omezena , a to do 15:00. Děkujeme za pochopení Tým Montessori

Kavárna 8. třídy

Vážení a milí rodiče, jménem osmé třídy vás srdečně zveme do Vánoční kavárny. V úterý 6. prosince od 17 hodin vás budou naši osmáci hýčkat a rozmazlovat vlastní kuchyní, péčí a láskou a já vás při té příležitosti seznámím s výjezdem na Erasmus. Těšíme se na hojnou účast. Třídní učitelka Veronika Mrázková

Změna termínu

Vážení rodiče, příští setkání rodičů, které mělo být 9.1.2023, bude přesunuto na 10.1.2023 od 17:00. Ve společné části budeme povídat o základních principech výuky Montessori na základní škole. Děkujeme za pochopení. Tým Montessori

Spolek Montessori Pce

Spolek Montessori Pardubice (dále jen „Spolek“) je samosprávným, dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením členů, které spojuje zájem o vzdělávací systém Montessori, tedy společenstvím rodičů, pedagogů a dalších příznivců Montessori vzdělávání, jehož významným cílem je, podpořit svou činností provoz Montessori tříd při MŠ a ZŠ v Pardubicích včetně materiální podpory vzdělávacích a učebních činností v těchto třídách., který tradičně podporuje provoz tříd s výukou podle metod Marie Montessori v Montessori třídách Mateřské školy Klubíčko Pardubice-Polabiny, Grusova 448 a v Montessori třídách Základní školy Montessori Pardubice, příspěvková organizace, hospodaří s finančními prostředky, které jsou tvořeny příspěvky a peněžními dary členů Spolku, peněžními dary fyzických a právnických osob, příspěvky z veřejných rozpočtů, dotacemi a granty a příjmy plynoucími z naplňování cílů Spolku. V případě zájmu o bližší informace se, prosím, obracejte na hospodáře Spolku, případně předsedu nebo místopředsedu.
Kontaktní údaje naleznete na: http://www.montepce.cz/kontakty.asp

Text e-mailu předsedkyně Spolku Martiny Petelíkové:

Vážení rodiče dětí navštěvujících Montessori třídy mateřské a základní školy,

jako předsedkyně Spolku Montessori Pardubice bych vás všechny ráda pozdravila a předala, prostřednictvím pedagogů, kteří disponují vašimi kontaktními údaji, základní informace o existenci, významu a činnosti Spolku Montessori Pardubice a informace o možnostech poskytnutí nepeněžních a peněžních darů určených na vybavení a provoz tříd s výukou podle metod Marie Montessori v letošním školním roce.

Informace jsou uvedeny v příloze tohoto mailu.

Přeji vám krásný podzim a těším se na osobní setkání.

Martina Petelíková

předsedkyně Spolku Montessori Pardubice

predseda@montepce.cz

777 641 371

Sběr papíru

Vážení rodiče, protože na pozemku školy probíhá rekonstrukce zahrady, prosíme, abyste si schovali sběrový papír doma. Jakmile ho zase bude možné vozit, napíšeme. Děkujeme za pochopení. Tým Montessori

Prosba

Vážení rodiče, velmi prosíme, abyste se se svými dětmi rozloučili přede dveřmi školy a do budovy nevstupovali, a to ani při vyzvedávání dětí. Samozřejmě, pokud máte sjednanou konzultaci, je vše v pořádku. Mockrát děkujeme za pochopení. Tým Montessori