Archiv autora: Kateřina Kajová

Děkujeme za knížky

Vážení rodiče,

velice děkujeme za knížky, které děti nosí do Montessori knihovničky, když mají narozeniny. Jsme velice rádi, že se tento zvyk stal tradicí a naše knihovnička se rozrůstá o nové kvalitní tituly. Chtěli jsme poprosit, až budete vybírat knížku, kterou do naší knihovničky darujete, velice bychom uvítali tyto tituly:

  1. Etymologické slovníky češtiny
  2. Slovníky cizích slov
  3. Slovníky spisovné češtiny
  4. Pravidla českého pravopisu (aktuální)

Vůbec nevadí, když se některá tato knížka sejde vícekrát, my je rozdělíme do tříd. Vaše děti tyto tituly využijí. Mnohokrát děkujeme.

IVT pro celou 5.C

Pracovní sešit str. 23/cvičení 11 (vtip) a str. 24/cvičení 13 (robot a nová látka = vkládání tvarů) – v příloze. Dle zadání napište, upravte a oba úkoly najednou zašlete na školní email p. učitelky IVT. Stránky jsou jen orientační, mohou se lišit (máme jiné vydání PS).

Paní učitelky evidují velmi mnoho nesplněných prací z IVT. Je nutné všechny práce z IVT udělat a učitelkám odeslat.

Práce na pondělí 18.5. třída Katky

Milé děti, v pondělí se koukněte se na to, jak se rozdělují čtyřúhelníky. Vše si poslechněte a pečlivě zapište. Je to pro všechny, i pro ty, co už to kdysi dělaly. Svoje zápisky mi vyfoťte a pošlete během pondělka.
https://www.youtube.com/watch?v=0BGkAt278nE
https://www.youtube.com/watch?v=aH1N6htSEFc
https://www.youtube.com/watch?v=boSfy9uizWM

Potom se podívejte na výpočet obsahu a obvodu. Pro všechny to bude opakování, takže tady stačí si videa jen poslechnout. Opakování je ale nutné, protože v úterý budeme navazovat další prací.
https://www.youtube.com/watch?v=Rf57hSPekUQ&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=g3gezlrgIiw&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=RMTEOCd99rA&t=2s

Dva příklady za DÚ – ty vypočítejte a pošlete mi je během pondělí.

  1. Zahrada má délku 15 m a šířku 20 m. Vypočítejte obsah a obvod této zahrady.
  2. Stolek má tvar čtverce o rozměrech 50 cm. Vypočítejte obsah a obvod tohoto stolku.

Páťáci mají navazují práci v matematice 2 od strany 41. Ať se daří. Katka

Google Meet – třída Katky

Zjišťovala jsem, proč se nám na Skypu stále někdo odhlašuje a vypadává. Zdálo se dokonce, že někdo někoho odpojuje schválně. Z různých diskuzí, které jsem našla na internetu vyplynulo, že pokud je na Skypu tři a více uživatelů, může docházet k nahodilému odpojování některých uživatelů a někteří můžou být odpojování častěji než jiní. Přitom se objevuje hláška, že uživatel byl odpojen jiným uživatelem, ale nemusí být pravdivá, opravdu se uvádí, že odpojování nastává nahodile. Samozřejmě ale může i někdo někoho odpojit. Nenašla jsem žádnou funkci, jak tomu zabránit. Z toho důvodu od úterý 5.5. zkusíme Google Meet. Čtvrťáci Google Meet používají na AJ, přihlášení by bylo ze stejných e-mailových adres, adresy mám. Páťáky prosím, aby mi během pondělí poslali svoje e-mailové adresy, přes které by se na Google Meet přihlašovali. Všem na tyto adresy bude chodit pozvánka. Snad nám to zde bude lépe fungovat. Děkuji. Katka