Archiv autora: Kateřina Kajová

IVT pro celou 5.C

Pracovní sešit str. 23/cvičení 11 (vtip) a str. 24/cvičení 13 (robot a nová látka = vkládání tvarů) – v příloze. Dle zadání napište, upravte a oba úkoly najednou zašlete na školní email p. učitelky IVT. Stránky jsou jen orientační, mohou se lišit (máme jiné vydání PS).

Paní učitelky evidují velmi mnoho nesplněných prací z IVT. Je nutné všechny práce z IVT udělat a učitelkám odeslat.

Práce na pondělí 18.5. třída Katky

Milé děti, v pondělí se koukněte se na to, jak se rozdělují čtyřúhelníky. Vše si poslechněte a pečlivě zapište. Je to pro všechny, i pro ty, co už to kdysi dělaly. Svoje zápisky mi vyfoťte a pošlete během pondělka.
https://www.youtube.com/watch?v=0BGkAt278nE
https://www.youtube.com/watch?v=aH1N6htSEFc
https://www.youtube.com/watch?v=boSfy9uizWM

Potom se podívejte na výpočet obsahu a obvodu. Pro všechny to bude opakování, takže tady stačí si videa jen poslechnout. Opakování je ale nutné, protože v úterý budeme navazovat další prací.
https://www.youtube.com/watch?v=Rf57hSPekUQ&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=g3gezlrgIiw&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=RMTEOCd99rA&t=2s

Dva příklady za DÚ – ty vypočítejte a pošlete mi je během pondělí.

  1. Zahrada má délku 15 m a šířku 20 m. Vypočítejte obsah a obvod této zahrady.
  2. Stolek má tvar čtverce o rozměrech 50 cm. Vypočítejte obsah a obvod tohoto stolku.

Páťáci mají navazují práci v matematice 2 od strany 41. Ať se daří. Katka

Google Meet – třída Katky

Zjišťovala jsem, proč se nám na Skypu stále někdo odhlašuje a vypadává. Zdálo se dokonce, že někdo někoho odpojuje schválně. Z různých diskuzí, které jsem našla na internetu vyplynulo, že pokud je na Skypu tři a více uživatelů, může docházet k nahodilému odpojování některých uživatelů a někteří můžou být odpojování častěji než jiní. Přitom se objevuje hláška, že uživatel byl odpojen jiným uživatelem, ale nemusí být pravdivá, opravdu se uvádí, že odpojování nastává nahodile. Samozřejmě ale může i někdo někoho odpojit. Nenašla jsem žádnou funkci, jak tomu zabránit. Z toho důvodu od úterý 5.5. zkusíme Google Meet. Čtvrťáci Google Meet používají na AJ, přihlášení by bylo ze stejných e-mailových adres, adresy mám. Páťáky prosím, aby mi během pondělí poslali svoje e-mailové adresy, přes které by se na Google Meet přihlašovali. Všem na tyto adresy bude chodit pozvánka. Snad nám to zde bude lépe fungovat. Děkuji. Katka

Pro děti ze třídy Katky

Milé děti, je čas zaměřit se na geometrii. Bude potřeba projít následující videa a z každého videa udělat výpisek nebo narýsovat to, co se v něm prezentuje. Poté mi narýsovaný zápis pošlete. Vše je z Matýskovy matematiky.

První videa se týkají úhlů:
https://www.youtube.com/watch?v=rBUNCcSQhIE
https://www.youtube.com/watch?v=Mf0XQevnU2M
https://www.youtube.com/watch?v=aYaitHJQrD8
https://www.youtube.com/watch?v=v_G7n9mvan4
https://www.youtube.com/watch?v=D2Gfk1Ojx-U

Další videa se týkají trojúhelníků:
https://www.youtube.com/watch?v=ZSrsN2scpUs
https://www.youtube.com/watch?v=v2Zo9Qwm2nc
https://www.youtube.com/watch?v=M2k-bomd7VA
https://www.youtube.com/watch?v=OHM6BIMryVQ
https://www.youtube.com/watch?v=B4LCFiTAlmA
https://www.youtube.com/watch?v=RinS8qV3wx8
https://www.youtube.com/watch?v=I5cKsY8JDZA
https://www.youtube.com/watch?v=L672lLMibm8

A tady kruh a kružnice:
https://www.youtube.com/watch?v=kT2gHzmzmBY&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=xVUFd6lcBQM
https://www.youtube.com/watch?v=N6qaBXFBVO0
https://www.youtube.com/watch?v=T2CrlG4jWks
https://www.youtube.com/watch?v=KAI_WZaLAiw
https://www.youtube.com/watch?v=vLldGJ5T_fY

Nezapomeňte si ořezat rýsovací tužku :o) Ahoj