Ferda mravenec je tu!

Děti z 1., 2., 3., 4. a 5. třídy jdou v pondělí 9.12. do divadla. Vstupné se zaplatí z třídního fondu. Sraz je před Domem hudby v 8.00 hodin, pak se přesuneme do divadla. Ranní družina odchod 7.10 od šaten, tyto děti potřebují pardubickou kartu nebo jízdenku. S sebou: menší batůžek, svačina, penál, 1 pracovní sešit, diář.

Zpívání při rozsvícení vánočního stromečku

Milí rodičové, tento pátek 29.11. (třída Moniky a třeťáčci od Lucky) se účastníme programu při rozsvícení vánočního stromečku v Polabinách 2. Za doprovodu kytar a fléten zazpíváme dvě vánoční koledy a zarecitujeme jednu adventní básničku složenou přímo pro tuto příležitost:)

Sešli bychom se v 16.45h na náměstíčku Polabiny 2 před bistrem, kde nás čeká malé občerstvení od jedné naší maminky. Tímto jí moc děkujeme:) Prosíme, ať si děti vezmou s sebou čelovky.

Harmonogram: Předpokládáme, že vystoupení každého souboru bude maximálně 10 minut. Časy jsou pouze orientační 😊

17.00 Fanfáry a přivítání

17.05 Zaviband

17.15 Alfa Radost

17.25 ZŠ Polabiny 1  (6.roč)

17.35 Montessori

17.45 ZŠ Polabiny 3

Předem děkujeme za podporu a těšíme se:)

Lezecká stěna pro první trojročí

V úterý 26.11. jdou děti ze tříd Radky a Lucky na lezeckou stěnu. Sraz je v 7.45 zezadu Sokolovny vedle Ideonu nebo u šaten ve škole v 7.10. S sebou: sportovní oblečení, kdo má lezecí boty, svačina, pití, nabitá pard. karta nebo jízdenka. Vstup 80 Kč jsme už vybrali. S sebou také penál a 1 pracovní sešit.

Zpráva od pana náměstka Rychteckého

Dobrý den vážení rodiče, přeposílám informaci od pana náměstka, neboť situace se školou se trochu změnila.

Prosím o předání informace Montessori rodičům, aby neměli obavy z toho, že byla stažena zpráva o zřízení nové školy z programu dnešního zastupitelstva. Za město platí garance vzdělávání montessori pro děti i 7. ročníku. Jen jsme na základě dalších jednání našli ještě provozně, organizačně, ekonomicky i méně náročné roční dočasné řešení, než vznikne nová škole v budově pavilonu D na Dubině.

Návrh řešení, o kterém jsme Vás informovali, je následující. Třídy montessori zůstanou ještě i ve školním roce 2020/21 součástí ZŠ Družstevní. Jak bylo dohodnuto, ZŠ Dubina dá k dispozici 1 třídu ze svých prostor, která bude zapsána do rejstříku jako odloučené pracoviště ZŠ Družstevní. V ZŠ Družstevní bude o toto odloučené pracoviště zvýšena kapacita. Stravování této odloučené třídy zajistí ZŠ Dubina ve své školní jídelně, stejně tak poskytne prostor v tělocvičně. Už proběhlo jednání, na kterém se vedení obou uvedených škol dohodlo na takovémto společném fungování. Právně bude mezi školami uzavřena smlouva o spolupráci. Pro žáky a rodiče montessori tříd se prakticky nezmění nic oproti původní variantě, jenom zatím nebude třeba řešit přestupy žáků. Je už na organizaci montessori tříd, zda bude na Dubině umístěna 6. nebo 7. třída.

Není tedy nutné zřizovat novou samostatnou školu již nyní. Navíc jsme narazili na zbytečnou komplikaci, neboť vzhledem k tomu, že pavilon D, který je nyní v majetku města a čeká ho rekonstrukce zatím jej nelze (do doby než bude zrekonstruován) definovat do zřizovací listiny a vzhledem k tomu, že prostory, které jsme chtěli dát nové škole do výpůjčky (stávající třídy na ZŠ Družstevní + 1 třída v ZŠ Dubina), nemohou být také považovány za svěřený majetek, nemůžeme zatím vydat zřizovací listinu nové ZŠ.  O jeden rok odkládáme zřízení samostatné školy, což přináší výhodu v tom, že už budeme podrobněji znát úskalí provozu, bude možno lépe spočítat provozní náklady a bude možno přesněji spočítat objem financí ze státního rozpočtu, protože už bude rozběhlá reforma financování regionálního školství.

Další harmonogram:

OŠKS připraví ke schválení podání žádosti o zápis odloučeného pracoviště do rejstříku škol a školských zařízení (RmP 2. 12.) a na prosincové zastupitelstvo bude předložen dodatek ke zřizovací listině ZŠ Družstevní – rozšíření o odloučené pracoviště na Erno Košťála 870. Podání žádosti o zápis odloučeného pracoviště do rejstříku škol a školských zařízení je předjednáno na odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje, který žádost posuzuje a postupuje na MŠMT. Dále OŠKS zajistí stanovisko Krajské hygienické stanice (také je již předjednáno).

Přeji Vám hezký den a těším se na další spolupráci!

Jakub Rychtecký, náměstek primátora

Zápis z rady rodičů

Mockrát děkujeme všem rodičům, kteří se rady zúčastnili. Zde je zápis.

Jednání Rady rodičů při ZŠ Družstevní 305
Datum: 5.11. 2019
Škola mí v letošním roce k dnešnímu dni 753 žáků (I. Stupeň 414, II: stupeň 339). V jednání nové prostory pro třídy Montessori na ZŠ Dubina. Pravděpodobně až od 1.9.2021. Od září 2020 samostatná Montessori škola – v jednání.
Stávka 6.11.2019-požadavky stávky vyvěšeny
Inkluze – v roce 2016 náklady 56 milionů – v roce 2019 předpoklad 7,5 miliardy vedení ZŠ Polabiny s inkluzí v stávající podobě nesouhlasí
Výroční zpráva školy za rok 2018/19 k nahlédnutí na stránkách školy
Zapomínání pomůcek, úkolů, karet na obědy. Velké množství dětí (100 a více) si denně zapomíná karty na obědy, a zaměstnává personál jídelny vydáváním náhradních lístečků.
Zapojení do projektu šablony II – od 1.9.2019
Večer duchů 7.11.
Plánované akce na adventní čas
Vánoční salon 30.11. v 8:30-11:00
Mikuláš 5.12. 16:30 a 18:00
Děti dětem – vystoupení I. Stupně – odpoledne
Ohňostroj jarmark zpívání koled 19.12. 16:00
Večírek SRPDŠ 24.1.2020, U kulaté báby, Jesničánky. Vstupenky budeme prodávat na lednovém SRPDŠ.
Pokud se nic nezmění budu udělovat ředitelské volno 29.-30.6. 2020. Skončíme v pátek 26.6.
Žádost o dotace z MOII – po novém roce. Můžeme žádat o finanční podporu na tři akce (obvykle ohňostroj, Helloween, a rozloučení se školním rokem)
Na škole probíhá testování žáků, testi Scio (pro 9. Ročníky)
Úprava letní školy-červen-září 2019
Pokračuje školní mléko a ovoce – pouze bílé Bovys – změna dodavatele
Na plenární schůzi odsouhlasen příspěvek SRPDŠ – 200,-/dítě
Školní hřiště – nový projekt 10,5 mil. S DPH, mělo být léto 2019, snad jaro 2020
Kontroly v září – VZP Pardubice a OSSZ Pardubice, bez závad.
Spolupráce s OSPODem, s pí Vondrkovou-dochází pravidelně do školy, je k dispozici i rodičům.

Adventní výlet ŠD

na čtvrtek 28.11. školní družina naplánovala adventní výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Vstupné je 80 Kč, dopravu hradí ŠD. Na výlet odjedeme od školy v 13:00 hod. a návrat je plánovaný okolo 16:30 hod.

Pokud o výlet máte zájem prosím nahlaste mi do 15.11. (pokud dítě nepojede prosím o jeho vyzvednutí po vyučování)

Děti budou potřebovat : batoh se svačinou, pitím, kapesníčky, kapesné dle uvážení. Kdo potřebuje, bude mít na cestu tam i zpět Kinedryl a igel. sáček.

Akce ŠD na prosinec

5.12. Čertovská diskotéka se soutěžemi
13.12. Vánoční dílna – tvoření s vánoční tématikou
17.12. Vánoční burza – výměna, obchodování (drobné hračky max. cena 10 Kč)
19.12. Rozloučení se školním rokem – akce pro rodiče a děti
– jarmark v 15:30
– zpívání u stromečku 16:45
– ohňostroj 17:00
Připravujeme drobné výrobky na jarmark a vánoční přáníčka pro obyvatele LDN v Rybitví

Lezení třída Radky – dodatek

Třída Radky na lezení vybírá 80 Kč. Z třídního fondu půjde příští lezení. Další lezení se již opět budou vybírat.

Třída Lucky toto lezení platí z třídního fondu, od dalšího lezení již vybírá. Děkujeme Tým Montessori

SRPDŠ

Vážení rodiče, v úterý se koná rada rodičů od 17:30, kde bude ustanoveno vybírání 200 Kč na SRPDŠ. Proto velmi prosíme o poslání 200 Kč jako příspěvek SRPDŠ do 15. 11. 2019. Děkujeme Tým Montessori