Výlety se školní družinou

V úterý 23.10. jedeme navštívit „dýňový svět“ na Pipkův statek. Odjíždíme po obědě ve 12.15, návrat je v 16.30 ke škole. Cestu autobusem i vstupné hradí školní družina. Je třeba potvrdit účast dítěte na akci.

Ve čtvrtek 29.11. jedeme na adventní výlet do Žlebů. Odjíždíme po obědě ve 12.15, návrat je v 16.30 ke škole. Cestu autobusem hradí školní družina, vstupné na adventní program je 120 Kč. Peníze budou vybírány do konce října.

Info ze školní družiny

Plánované akce:

Ve čtvrtek 27.9. se koná „Zlatá přilba na koloběžkách“. Kdo se chce zúčastnit, si přinese podepsanou koloběžku a helmu. Se souhlasem rodičů si lze koloběžku i vypůjčit.

V pátek 5.10. se koná „Podzimníček“. Jde o odpolední tvoření na jednotlivých stanovištích po škole. Seznam věcí potřebných k tvoření bude upřesněn.

V pátek 12.10. se koná „Velká pardubická“. Běžecký závod pro děti/koně přes překážky.

 

Lezení – třída Moniky

V pátek 21.9. 2018 jdeme poprvé po prázdninách opět na lezeckou stěnu:) Sraz v 7:50 h před Sokolovnou vedle Ideonu (vchod zezadu). S sebou svačinu, pití, nabitou pardubickou kartu nebo jízdenku, věci na převlečení do tělocvičny, kdo chce boty do tělocvičny. S dětmi z ranní družiny a dětmi, které budou vyrážet od školy, odcházíme na autobus v 7.20h od hlavní brány školy. Na lezení vybíráme 80 Kč.

Těšíme se, že si to užijeme:)

Zpráva ohledně Zastupitelstva

Vážení rodiče a příznivci Montessori vzdělávání,
 
zdravím vás všechny po prázdninách a zasílám důležitou aktualitu a informace o činnosti Spolku Montessori Pardubice (SMP).

Na závěr školního roku jsme vás informovali o plánu odboru školství MMP, předložit na posledním zasedání Zastupitelstva města Pardubic návrh o schválení záměru Zřízení samostatné Základní školy Montessori. Plán bude realizován dne 20. 9. 2018 od 15:00 hodin, kdy se koná, ve Společenském sále radnice Pardubice, XLIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic Součástí programu bude projednání návrhu o schválení záměru Zřízení samostatné Základní školy Montessori v pavilonu D Základní školy Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870. Zřízení školy by znamenalo nejen navýšení kapacity I. stupně, ale zároveň zahájení výuky v 6. ročníku ZŠ. V pozvánce na zasedání je projednávání navrženo jako bod 27, je však pravděpodobné, že po našem návrhu o přesun bodu, bude záměr projednán dříve. Dnes odpoledne nám bylo potrvzeno, že návrh se podává před zahájením zasedání, podám jej osobně. V historii vyjednávání o rozšíření kapacit Montessori školy, případně o jejím samostatném zřízení, se jedná o zlomový okamžik, přijďte záměr podpořit svou přímou účastí při zasedání zastupitelstva.

Teší nás zájem o pokračování a rozvoj Montessori vzdělávání v Pardubicích a věříme, že záměr bude schválen.

Případné dotazy, komentáře a podněty, směřujte, prosím, na předsedkyni Spolku a na Mgr. Žákovou, děkuji.

Připojuji krátkou rekapitulaci činnosti Spolku v měsících květen – září:

  • Realizace společných akcí Spolku pro rodiny s dětmi a pedagogy: sportovní odpoledne, piknikové posezení a výlet do Janských Lázní – děkuji všem garantům akcí za jejich organizaci
  • Postupná realizace opatření pro ochranu osobních údajů členů SMP
  • Revize informačních materiálů SMP – děkuji členům výboru SMP i pedagogům
  • Kontrola výběru darů za školní rok 2017/2018 – děkuji všem třídním učitelkám o průběžné řešení situace a žádám poslední dvě oslovené rodiny o vyřešení
  • Příprava podkladů pro Revizní komisi SMP – děkuji hospodářce SMP
  • Realizace informačních schůzek o Montessori vzdělávání pro členy Zastupitelstva města Pardubic – děkuji všem zapojeným rodičům a pedagogům
  • Představení SMP na třídních schůzkách v Montessori třídách MŠ a ZŠ – děkuji zapojeným členům výboru SMP
  • Příprava členské schůze SMP – děkuji členům výboru SMP

Ráda bych všechny pozvala na Členskou schůzi SMP, která se koná dne 22. 10. 2018 od 18:00 hodin v budově ZŠ.
Pozvánka bude následovat v dalším informačním mailu.
Díky vaší podpoře jsme získali 25. 7. 2018 nadační příspěvek v programu Vy rozhodujete, my pomáháme od Nadačního fondu Tesco ve výši 16 000 Kč.
V neděli 19. 9. 2018 byly Montessori třídy ZŠ podpořeny na Benefičním festiválku Nadačního fondu Společná šance částkou 25 000 Kč. Všem dárcům mnohokrát děkujeme. Prostředky byly a budou využity na nákup pomůcek a zajištění provozních nákladů Montessori tříd ZŠ.


Přeji nám všem nejen pohodové zahájení školního roku.

S pozdravem
Martina Petelíková
předsedkyně Spolku Montessori Pardubice

První třída – lezení

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 20.9.2018 jdeme s dětmi lézt. Tento čtvrtek bude  první třída končit ve 13:00, kdy děti půjdou na oběd a následně do ŠD. Pokud si potřebujete děti vyzvednout dříve, je možnost si pro ně dojít ve 12:00 přímo k lezecké stěně.

Pondělní lezení pro třídu s Luckou

Vážení rodičové,

připomínám, že v pondělí 17.9. jdeme na lezení. Sraz u zadního vchodu sokolovny vedle Ideonu v 7.45. Děti z ranní družiny budou vyzvednuty v 7.15 a pojedou s doprovodem městskou dopravou. S sebou: 80 Kč, sportovní oblečení, možno lezecké boty – nemusí být, svačina, pití, nabitá pardubická karta. Po lezení se přesuneme do školy, konec vyučování dle rozvrhu. Těší se Lucka Mrázková.

Kroužek basketbalu s Monikou

Milí rodičové, v tomto školním roce opět otevírám kroužek basketbalu, který bude probíhat ve velké tělocvičně každou středu od 14.45 – 15.45h. Trénujeme zde základní basketbalové dovednosti a snažíme se co nejvíce hrát, tak aby to děti bavilo. Účastníme se i basketbalové ligy škol. Do kroužku je možné se nahlásit přes systém ZŠ Polabiny1.

Děkuji a těším se. Monika