Jak jsme pokročili :-)

Vážení rodiče,

slíbili jsme vám zprávy o vývoji jednání o nové budově pro 1. a 2. stupeň ZŠ. V období od našeho posledního informativního e-mailu (prosinec 2016 – leden 2017) jsme se sešli se zástupci KÚ PK, s vedoucím odboru školství Mgr. Kissem a s radním zodpovědným za školství Ing. Bernáškem, který dnes navštívil Montessori třídy ZŠ v době výuky. (Panu radnímu se u nás velmi líbilo a slíbil podporu.) Znovu jsme otevřeli jednání s náměstkem primátora Mgr. Rychteckým a následně s panem primátorem Mgr. Charvátem o možnostech řešení pro rozvoj naší školy v Pardubicích. Jednání probíhají v pozitivním a tvořivém duchu. Souběžně se účastníme jednání a aktivit realizačního týmu projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice (pro možné čerpání finančních prostředků v budoucnosti).

V současné době jsou aktuální dvě varianty (nabídka zástupců MMP):

Pokračování textu Jak jsme pokročili :-)