Adventní výlet ŠD

na čtvrtek 28.11. školní družina naplánovala adventní výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Vstupné je 80 Kč, dopravu hradí ŠD. Na výlet odjedeme od školy v 13:00 hod. a návrat je plánovaný okolo 16:30 hod.

Pokud o výlet máte zájem prosím nahlaste mi do 15.11. (pokud dítě nepojede prosím o jeho vyzvednutí po vyučování)

Děti budou potřebovat : batoh se svačinou, pitím, kapesníčky, kapesné dle uvážení. Kdo potřebuje, bude mít na cestu tam i zpět Kinedryl a igel. sáček.

Akce ŠD na prosinec

5.12. Čertovská diskotéka se soutěžemi
13.12. Vánoční dílna – tvoření s vánoční tématikou
17.12. Vánoční burza – výměna, obchodování (drobné hračky max. cena 10 Kč)
19.12. Rozloučení se školním rokem – akce pro rodiče a děti
– jarmark v 15:30
– zpívání u stromečku 16:45
– ohňostroj 17:00
Připravujeme drobné výrobky na jarmark a vánoční přáníčka pro obyvatele LDN v Rybitví

Lezení třída Radky – dodatek

Třída Radky na lezení vybírá 80 Kč. Z třídního fondu půjde příští lezení. Další lezení se již opět budou vybírat.

Třída Lucky toto lezení platí z třídního fondu, od dalšího lezení již vybírá. Děkujeme Tým Montessori

SRPDŠ

Vážení rodiče, v úterý se koná rada rodičů od 17:30, kde bude ustanoveno vybírání 200 Kč na SRPDŠ. Proto velmi prosíme o poslání 200 Kč jako příspěvek SRPDŠ do 15. 11. 2019. Děkujeme Tým Montessori

Sběrové ráno

Vážení rodiče, díky stávce se přesouvá sběrové ráno na zítřek odpoledne od 15:00 – 19:00 – tentokrát by výdělek měl jít nám na třídy, proto velmi prosíme, pokud máte – dovezte :-). Děkujeme. Tým Montessori

Stávka

Vážení rodiče, naše škola se připojuje ke stávce, proto 6. 11. 2019 bude škola uzavřena viz lísteček v diářích. Děkujeme za pochopení. Tým Montessori

Lezení pro třídy prvního trojročí

V úterý 5.11. jdou děti ze tříd Radky a Lucky na lezeckou stěnu. Sraz je v 7.45 zezadu Sokolovny vedle Ideonu nebo u šaten ve škole v 7.15. S sebou: sportovní oblečení, kdo má lezecí boty, svačina, pití, nabitá pard. karta. Vstup 80 Kč bude uhrazen z fondu. S sebou také penál a 1 pracovní sešit, druháci AJ.

Granty

Dobrý den rodiče našich dítek a dalších příznivců školy. Na základě jednání na schůzce dne 23. 10. 2019 Vás oslovuji ve věci sestavení pracovní skupiny za účelem pomoci nově vznikající škole při shánění materiálních a finančních prostředků na její provoz a rozvoj. Zatím Váš zájem o osobní účast při práci v této skupině, náměty nebo návrhy pište, prosím na moji adresu, abychom zatím zbytečně nezatěžovali kapacity ped.sboru, a to do 17.11.2019. Petr Fiala, 736 605 535, petr.fiala@skauti-pardubice.cz
Následně se domluvíme, jak to celé pojmeme logisticky (@konference apod…)a kdy by proběhne případné osobní setkání, kam si dovolím navrhnout řešit to, kdo co umí a v jakém rozsahu chce / může pomáhat. Každopádně o této aktivitě sestavíme info-souhrn, který předložíme ped. sboru, aby měli potřebné informace.
S úctou Petr Fiala

Schůze – upřesnění

Vážení rodiče, jen pro upřesnění (množí se dotazy).

V pondělí 21.10.2019 je výroční schůze Spolku Montessori Pardubice.

Ve středu 23. 10. 2019 od 18:00 se koná schůzka k budoucnosti naší školy s panem náměstkem Rychteckým. (Tento termín je z důvodu časových možností pana náměstka.) Děkujeme za pochopení Tým Montessori

Budoucnost školy

Vážení rodiče, vzhledem k posledním jednáním na Magistrátu města Pardubic a důležitým informacím, které Vám chce osobně sdělit pan náměstek Jakub Rychtecký se schůzka o budoucnosti naší školy a fungování druhého stupně bude konat ve středu 23. 10. 2019 v 18:00 v jídelně školy. Velmi prosíme o hojnou účast, tato schůzka je velmi důležitá. Připravte si také veškeré dotazy, které Vás ve spojitosti s naší budoucností napadají.

Těšíme se na Vás Tým Montessori

Schůze Spolku Montessori Pardubice se koná v avizovaném termínu 21.10.2019.