Kontroly pro 6. ročník ČJ

Děkujeme za knížky

Vážení rodiče,

velice děkujeme za knížky, které děti nosí do Montessori knihovničky, když mají narozeniny. Jsme velice rádi, že se tento zvyk stal tradicí a naše knihovnička se rozrůstá o nové kvalitní tituly. Chtěli jsme poprosit, až budete vybírat knížku, kterou do naší knihovničky darujete, velice bychom uvítali tyto tituly:

  1. Etymologické slovníky češtiny
  2. Slovníky cizích slov
  3. Slovníky spisovné češtiny
  4. Pravidla českého pravopisu (aktuální)

Vůbec nevadí, když se některá tato knížka sejde vícekrát, my je rozdělíme do tříd. Vaše děti tyto tituly využijí. Mnohokrát děkujeme.

Kontroly Matematiky 7. ročník

Kontroly Matematiky 6. ročník

Jak by se nám žilo bez fanoušků?

Za slovem fanoušek si většinou představíme náruživého příznivce fotbalového či hokejového klubu. Tento druh fanoušků bývá silně zapálený a vášnivý, čímž se vymyka kontrole své i kontrole bezpečnostních složek.

V hojném zastoupení se setkáváme s fanoušky filmovými. I oni jsou nadšenými a horlivými, svou vášeň však provozují v tichosti svých tělesných schránek. Jejich extáze, vyvolaná prožitkem skrze filmové plátno, je doprovázená morálním a estetickým pocitem zaznamenaným ve svalové obličejové tenzi.

Obecně je fanouškem snad každý. Každý z nás něčemu či někomu straníme. Každý z nás něco nebo někoho podporujeme. Naše škola má mnoho fanoušků, bez nich bychom nemohli existovat. Fandí nám rodiče, kteří vkládají svou důvěru do naší školy formou posílání svých dětí do každodenního školního vyučování. Fandí nám lidé, s jejichž pomocí se realizuje budoucnost naší nové školy.

Tímto článkem chceme speciálně poděkovat Nadačnímu fondu Společná šance, za jejímž názvem jsou také skryti naši fanoušci. Již třetím rokem pořádali benefiční festiválek, odehrál se v neděli 6. 9. 2020 v Pardubicích v areálu Zámečku Staré Čivice, kde děti všech věkových kategorií (0-99) využívaly bohatě připravený program. Hudebně festiválek doprovodil Xindl X, Jakub Děkan, především však Mixle v Piksle, jejichž frontmana Michala Maredu počítáme za našeho skalního fanouška. Po odehrání jejich koncertu, kde se přihlížející děti učily býti fanouškem hudební produkce, byl naší Montessori škole udělen Nadačním fondem Společná šance šek v hodnotě 50 000 Kč. Jedná se o velkorysý dar, za který Vám velmi, velmi „děkujeme“. Víťa Macek

Roušky

Pouze upozornění: 🙂 S platností od dnešního dne je povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách školy – chodby, přechody na WC, jídelna – kromě vlastního jídla, vše platí i pro třídu na Dubině. Tým Montessori

Poděkování

Milí rodiče, děkuji Vám, že jste každý z Vás pustili své dítě (v jednom případě děti) na adaptační třídenní soustředění šesté třídy. Předcházely mu změny a občas nepřehledná situace kolem současné pandemie. Ne jednou mi proběhla hlavou myšlenka, že pokud se setkáme všichni, bude se jednat o zázrak. A zázrak se opravdu stal. Setkali jsme se všichni. Pokud Vám přijely děti unavené, bylo to proto, že jsme tvrdě pracovali. Prošli jsme četnými aktivitami, které nám poodhalily, jaká máme nadání. Zažili jsme si, v čem jsme při týmové práci dobří a co může podpořit spolupráci a tím i radost ze společné činnosti. Strávili jsme spolu mnoho času při reflexích a diskuzích. Každou chvíli jsem žasl nad tím, jak mohou být děti tak sebereflexívní a uvědomělé. Během závěrečného vyhodnocení prožitého pobytu mnohokrát zaznělo, že by dotyčný rád zůstal déle (zazněly i násobky týdnů), což pro nás byla odměna a také potvrzení, že jsme čas společně strávený využili dobře. Přeji nám do budoucího času, ať se v hojné míře rozroste, co jsme spolu zaseli – začali. Hezký čas Macek Víťa