Velikonoční nadílka – poděkování

Velice děkujeme všem dětem, rodičům i učitelům, kteří se zapojili do pečení, vyrábění a skládání básní pro zdravotníky a pacienty v Pardubické nemocnici. Naše tvorba putovala do Geriatrického centra, do stravovacího úseku a do prádelny Pardubické nemocnice. Napečených výrobků jsme měli dostatek, a proto jsme část darovali také do Domova pro seniory U Kostelíčka v Pardubicích. Všichni obdarovaní měli velikou radost a moc děkují.

Jak to vše vypadalo se můžete podívat tady: https://photos.app.goo.gl/TbfSwJQsWL4f6UEo7

Přečíst poděkování si můžete tady:

https://dobrokonep.cz/velikonocni-nadilka-v-pardubicke-nemocnici/

http://ssmpce.cz/novinka-podekovani-nejen-pro-konep–1

Aby nám bylo dobře.

Rodičové, děti v šesté třídě vytvořily on-line vystoupení pro lidi nemocné, pro lidi v těžké situaci. Podařilo se jim do vystoupení vnést kus sebe sama. Už jsem vystoupení slyšel vícekrát a vždy mě dojme svou upřímností. Poslechnout si jej můžete na Youtube, zde na tomto odkazu:

Můžete si také stáhnout doprovodný text s ilustracemi. V případě, že některého z protagonistů hůře uslyšíte, jsou jeho slova v textu zachycená.

https://ulozto.cz/file/vNwilq2bnWLM/aby-bylo-dobre-pdf

Vítězslav Macek

Schůzka rodičů

Vážení rodiče, rádi bychom Vás pozvali na virtuální (on-line) rodičovskou schůzku dne 20. 4. 2021 v 18:00. Odkaz na připojení Vám přijde do mailu. Budeme si povídat o všem novém, co nás čeká příští školní rok a určitě bude prostor i na Vaše dotazy. Tým Montessori

Zápis do prvního ročníku

Vážení rodiče a přátelé školy,
s radostí vám můžeme sdělit, že naše škola minulý týden vystoupila z „ilegality“ a zápisem s účinností od 1. 9. 2021 do Školského rejstříku se stala řádnou školou naší vzdělávací soustavy.
Protože nás čekají v následujícím týdnu zápisy do 1. ročníku naší školy, přikládám ještě pro jistotu bližší informace.

Škola zahajuje svou činnost 1. září 2021.

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 probíhá elektronicky na adrese https://zapisyzs.pardubice.eu . Na této adrese naleznete také další podrobnější informace k zápisu a kritéria přijetí žáků.

Žádost o přijetí v elektronické formě je dostupná od 1. 4. 2021.

Samotný zápis probíhá v týdnu od 19. do 23. dubna 2021.

K povinné školní docházce ve školním roce 2021/2022 mohou být přijaty děti narozené do 31. 8. 2015 a výjimečně i děti narozené od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016.

Škola otevře 1 první třídu a maximální počet přijatých dětí je 20. Vyučovacím a jednacím jazykem školy je český jazyk, od 1. ročníku jsou žáci seznamováni i s anglickým jazykem.

Zápis se koná korespondenčně od pondělí 19. dubna 2021 do 23. 4. 2021 a k vygenerované a vytištěné přihlášce je třeba doložit potřebné přílohy – kopii rodného listu dítěte, doklad o trvalém pobytu atd.

Podání vytištěné a podepsané žádostí s přílohami lze provést těmito způsoby:

1. Zasláním doporučeně na adresu školy: ZŠ Montessori Pardubice, Erno Košťála 870, 530 12 Pardubice. Rozhodující je datum odeslání od 19. do 23. 4. 2021. Obálku označte slovem „Zápis“. O doručení vám bude zaslán potvrzující e-mail.

2. E-mailem – na reditel@zsmontepce.cz pouze v případě, že zákonný zástupce má platný uznávaný elektronický podpis, kterým žádost podepíše (nelze jen poslat prostý email). O doručení vám bude zaslán potvrzující e-mail.

3. Osobním podáním od 19. 4. v počítačové učebně č. 2 v ZŠ Polabiny 1, 1. patro budovy A na konci chodby za ředitelnou denně do 12,30 hod. do 15 hod. Využijte, prosím, rezervační systém na výše uvedených stránkách zápisu do škol! Děkujeme.

4. Starší sourozence, kteří jsou žáky Montessori tříd při ZŠ Polabiny 1 a budou ve školním roce 2021/2022 žáky naší školy, uveďte v samostatné příloze. Uveďte jméno, příjmení a třídu sourozence zapisovaného dítěte. Škola si tuto informaci ověří. 

V případě zlepšení hygienicko-epidemických podmínek se v měsíci květnu nebo v červnu uskuteční setkání přijatých dětí ve škole. 

Odklad povinné školní docházky:

Pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad školní docházky je vhodné zajistit si výše doporučující posudky před dubnovým termínem zápisu. Pokud ve  dnech 19. dubna. až 23. dubna 2021 budou tyto dokumenty předloženy řediteli školy spolu s elektronickou žádostí o odklad povinné školní docházky, může povolit odklad již v termínu zápisu, tedy 19. a 23. dubna 2021. Pozor! V případě obou souhlasných doporučení k odkladu se nevyplňuje elektronická Žádost o přijetí dítěte, ale pouze žádost o odklad!

Pokud zákonní zástupci ještě zvažují odklad nebo nemají ve dnech zápisu obě souhlasná doporučení k odkladu, musí elektronicky vyplnit, vytisknout a podepsat Žádost o přijetí dítěte i Žádost o odklad.

Děti po odkladu v roce 2020/2021:

Korespondenční zápis se musí absolvovat znovu. To znamená vyplnit letos znovu elektronickou Žádost o přijetí dítěte, přiložit požadované přílohy a doručit škole.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání:

Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno pod vygenerovaným registračním číslem na webových stránkách v termínu od 10. května 2021 od 9 hodin. Seznam bude také vyvěšen u ZŠ Polabiny 1  a u sídla školy na Dubině.

S přáním hezkých jarních dnů Jan Václavík

Nástup dětí do školy

Doplnění k informacím o výuce v příštím týdnu, které najdete na webových stránkách ZŠ Polabiny1.

Od pondělí 12.4. nastupují prezenčně celé kolektivy tříd Moniky a Katky. Následující pondělí 19.4. se do školy vrátí kolektivy tříd Radky a Lucky.

Děkujeme za spolupráci!